Vitamín B12: Berete ho?

Vegani, veganky a vitamín B12

Zvýšené sérum B12 a zvýšené riziko onemocnění

leave a comment »

Shrnutí: Dvě studie ukázaly na zvýšené riziko ischemické choroby srdeční (anglicky: coronary heart disease) nebo úmrtí ve vztahu ke zvýšené hladině séra B12. Pancharuniti a kol.[1] zjistili zvýšené riziko ischemické choroby srdeční, která však stěží dosáhla statistické významnosti. Zeitlin a kol.[2] zjistili (v přepočtu) sedmi procentní riziko úmrtí na každé navýšení séra B12 o 100 pg/ml. Obě tato zjištění byla pravděpodobně kvůli tomu, že B12 bylo indikátorem pro jídla spojovaná se srdečními chorobami a tedy ne, že by B12 sám o sobě škodil. Jak už bylo řečeno v předchozích článcích; většina studií ukázala, že hladina B12 na horním hranici normality je zdravá.

Pancharuniti a kol. (1996) provedli retrospektivní studii, kde se hladina séra B12 významně nelišila mezi těmi s ischemickou chorobou srdeční a přiřazenými kontrolními subjekty.[3] Avšak po kontrole na hladinu homocysteinu a dalších rizikových aterosklerotických faktorů, zde byla stěží významná spojitost mezi sérem B12 a zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční (rr = 1,5; CI: 1,0, 1,8). Autoři si mysleli, že by to mohlo být kvůli tomu, že B12 se nachází v potravinách, které zvyšují riziko onemocnění srdce, jako například červené maso.

Zeitlin a kol. (1997) sledovali 488 lidí ve věku mezi 75-85 lety po průměrnou dobu šesti let. Průměrná hladina B12 byla 515 pg/ml. Při měření počtu úkazů úmrtí, mrtvice, infarktu myokardu, ischemické choroby srdeční a kardiovaskulárních onemocnění, zde nebyl významný rozdíl v séru B12 mezi těmi, kteří měli (569 ± 479 pg/ml) či neměli (491 ± 267 pg/ml) úkaz. Avšak jakékoliv navýšení séra B12 o 1 pg/ml bylo spojeno s 0,07% zvýšením rizika úmrtí (P = 0,041). To znamená, že někdo se sérem B12 vyšším o 100 pg/ml měl o 7 % vyšší riziko úmrtí. Zeitlin a kol. naznačují, že vyšší riziko úmrtí se zde může objevovat proto, že B12 je spíše indikátorem příjmu živočišných produktů, než že by riziko vycházelo z B12 samotného. Také ale spekulují, že velké zásoby B12 mohou poškodit játra a přispět tak k úmrtí. Toto je pouhá domněnka, protože nejsou žádné zprávy o otravě jater kvůli vysokým zásobám B12.

Odkazy

  1. Pancharuniti N, Lewis CA, Sauberlich HE, Perkins LL, Go RC, Alvarez JO, Macaluso M, Acton RT, Copeland RB, Cousins AL, et al. Plasma homocyst(e)ine, folate, and vitamin B-12 concentrations and risk for early-onset coronary artery disease. Am J Clin Nutr. 1994 Apr;59(4):940-8. Erratum in: Am J Clin Nutr. 1996 Apr;63(4):609.
  2. Zeitlin A, Frishman WH, Chang CJ. The association of vitamin b 12 and folate blood levels with mortality and cardiovascular morbidity incidence in the old old: the Bronx aging study. American Journal of Therapeutics. 1997 Jul-Aug;4(7-8):275-81.
  3. Matched case-control study (v českém překladu: strukturálně vyvážená studie případů a kontrol) je speciální varianta case-control studie, v níž jsou kontrolní subjekty vybírány tak, aby se co nejvíce shodovaly se sledovanými případy v určitých znacích (jako je například pohlaví, věk). Shoda může být zajišťována buď na individuální nebo na skupinové úrovni. – pozn. překl.

Written by newman

Únor 15, 2011 na 17:41

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: