Vitamín B12: Berete ho?

Vegani, veganky a vitamín B12

Jak byla doporučení formulována

leave a comment »

Krok 1

Pokud jste mívali pravidelný zdroj B12, přeskočte na Krok 2.

Pokud jste nemívali pravidelný zdroj B12 po nějakou dobu, kupte si lahvičku tablet B12 pod jazyk. Vezměte si 2000 µg a počkejte než se tablety pod jazykem nerozpustí, dělejte tak jednou denně po dva týdny. Poté následujte rady v Kroku 2. (Poznámka: Pro potřeby Kroku 2 může zbylé tablety rozpůlit nebo rozčtvrtit. Je v pořádku vzít si více, než je (na obalu – pozn. překl.) doporučováno.)

Doporučení, jak si doplnit zásoby B12, jsou založena na dobrých zkušenostech lidí s malabsorpčnímy problémy s braním perorálních doplňků B12 (jak je popsáno dále).

Perorální B12 pro lidi s malabsorpcí

Nitrosvalové injekce B12 jsou obvyklou cestou k léčení nedostatku B12. Tyto injekce můžou být bolestivé a drahé. Norberg (1999, Švédsko)[1] poukázal na to, že šetření z 50. a 60. let 20. století ukázala, že perorální B12 je absorbováno alternativní cestou nezávislou na vnitřním faktoru nebo funkci kyčelníku. Okolo 1 % z perorálních dávek v rozsahu 200-2000 µg/den bylo v těchto výzkumech absorbováno alternativní cestou. Díky těmto výzkumům bylo ve Švédsku od 70. let ve většině případů nedostatku B12 místo nitrosvalového použito perorální léčení.

V přehledu literatury doporučující perorální léčbu vitamínem B12 před injekcemi u pacientů s perniciózní anémií Lederle (1991, USA)[2] zaznamenal, že švédští výzkumníci doporučují 2000 µg perorálního B12 dvakrát denně nebo injekce k doplnění zásob B12. Po úvodní léčbě se zdají být dávky o 1000 µg/den dostatečné.

Kuzminski a kol. (1998, USA)[3] prostudovali 33 nově diagnostikovaných pacientů a pacientek s nedostatkem B12 (téměř všichni trpěli malabsorpcí), kteří dostávali kyanokobalamin buď 1 mg nitrosvalově ve dnech 1, 3, 7, 10, 14, 21, 30, 60 a 90 nebo 2000 µg perorálně na denní bázi po 120 dní (4 měsíce). Viz Tabulka 1.

Tabulka 1. Podání perorálního B12 vs. injekce (Kuzminski a kol.)
Sérum B12 (pg/ml) Sérum MMA (µmol/l) Homocystein (µmol/l)
Před léčením
Perorální podání 93 3,85 37,2
Injekce 95 3,63 40
Po 4 měsících
Perorálně 2000 µg/den 1005a 0,169b 10,6
Injekce 325a 0,265b 12,2
a, b – Statisticky významné odchylky mezi skupinami se stejnými písmeny.

Kuzminski a kol. vyvodili, že 2000 µg/den perorálního kyanokobalaminu bylo stejně efektivní jako 1000 µg vpravených nitrosvalově každý měsíc a mohlo být i lepší.

Delpre a Stark (1999, Izrael)[4] studovali pacienty s nedostatkem B12, aby zjistili, zda B12 může být absorbováno vložením tablety pod jazyk, takzvané sublinguální (podjazykové) vložení. Teorie za sublinguální absorpcí je taková, že sliznice pod jazykem je schopná absorbovat určité molekuly, zvláště jsou-li kombinovány s něčím rozpustným v tucích jako je například cyklodextrin. Pět pacientů a pacientek mělo perniciózní anémii, 7 bylo vegetariánů a 2 měli Crohnovu nemoc (která může zabraňovat absorpci B12 v kyčelníku). Pacienti a pacientky si vzali dvě 1000µg tablety B12 (ekvivalent 2000 µg/den) vyrobené firmou Solgar na 30 minut pod jazyk dokud se úplně nerozpustily. Léčení trvalo od 7 do 12 dnů. Průměrná úroveň séra B12 vyskočila z 127,9 ± 42,6 na 515,7 ± 235. Sérum všech pacientů a pacientek se normalizovalo. Nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky a pacienti a pacientky tablety preferovali před injekcemi. Naneštěstí Delpre a Stark neměli kontrolní skupinu, která by tablety B12 rozkousala, takže nevíme, zda podání tablet pod jazyk bylo efektivnější, než rozkousání a polknutí. Podle Kuzminskiho a kol. se rozkousání zdá být stejně efektivní, trvá-li 3 měsíce.

Vezměte prosím v potaz, že vysoké dávky zmíněné v této sekci jsou pro lidi s malabsorpcí B12 (nebo pro vegany a veganky, kteří na několik měsíců zanedbali příjem B12). Lidé bez malabsorpce nebo akutního nedostatku B12 nepotřebují tak velké dávky; vizte Krok 2 pro doporučení.

Krok 2

Pokud jste měli pravidelný zdroj B12, přeskočte Krok 1. Jedno ze tří následujících doporučení by mělo maximalizovat váš stav B12:

 • Fortifikované potraviny
  • Dvakrát denně: 2,0-3,5 µg
 • Doplňky
  • Denně: 25-100 µg
  • Dvakrát týdně: 1000 µg

Fortifikované potraviny

Současná doporučená denní dávka v USA pro vitamín B12 je 2,4 µg.[5] Nicméně tato DDD byla založena na tom, kolik B12 je potřeba k prevenci makrocytické anémie spíše než na tom, kolik je třeba k zajištění ideálních úrovní homocysteinu a kyseliny methylmalonové. Výzkum z nedávné doby indikuje potřebu pro více B12 než je současná doporučená denní dávka.

Studie od Bora a kol.[6] z roku 2010 provedená na zdravých lidech mezi 18-50 lety ukázala, že příjem vitamínu B12 mezi 4-7 µg/den se pojí s nejnižšími úrovněmi kyseliny methylmalonové a homocysteinu.[5] Prozkoumali také ostatní studie za posledních 10 let provedené povětšinou na starší části populace a naznačují, že ideální příjem B12 je 6-10 µg/den. Jejich zkoumání zahrnovalo následující studie:

 • Vogiatzoglou A, Smith AD, Nurk E, et al. Dietary sources of vitamin B-12 and their association with plasma vitamin B-12 concentrations in the general population: the Hordaland Homocysteine Study. Am J Clin Nutr 2009;89:1078-87.
 • Bor MV, Lydeking-Olsen E, Moller J, Nexo E. A daily intake of approximately 6 micrograms vitamin B-12 appears to saturate all the vitamin B-12-related variables in Danish postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2006;83:52-8.
 • Kwan LL, Bermudez OI, Tucker KL. Low vitamin B-12 intake and status are more prevalent in Hispanic older adults of Caribbean origin than in neighborhood-matched non-Hispanic whites. J Nutr 2002;132: 2059-64.
 • Tucker KL, Rich S, Rosenberg I, et al. Plasma vitamin B-12 concentrations relate to intake source in the Framingham Offspring study. Am J Clin Nutr 2000;71:514-22.

Vitamín B12 je snáze absorbován z fortifikovaných potravin (protože není vázán na bílkovinu), takže vegani a veganky nemusí mít tak velký příjem B12 jako ti, kteří jedí maso. Z tohoto důvodu nebudu u veganů a veganek, kteří všechno B12 získávají z fortifikovaných potravin a doplňků, rozlišovat věk. (Autor zde pravděpodobně naráží na to, že starší lidé mají typicky slabší žaludeční kyselinu, proto by B12 vázané v bílkovině z bílkoviny hůře odštěpovali. – pozn. překl.)

Ve výše zmíněných studiích Bor a kol. (2006) a Vogiatzoglou a kol. (2009) korelovali příjem B12 vůči kyselině methylmalonové (MMA) a homocysteinu. Zjistili, že příjmy 6, respektive 6-10, µg/den byly spojeny s nejnižší úrovní MMA a homocysteinu. Protože byl výzkum proveden na starší populaci, jejíž schopnost absorbovat B12 vázaný na bílkovinu je pravděpodobně nižší a protože podle Institute of Medicine absorpce B12 nevázaného na bílkovinu neklesá podle věku[5], budu se držet nálezů studie Bor a kol. (2010) na lidech ve věku 18-50 let.

Poznámka: Fortifikované potraviny tvořily 29 % příjmu B12 ve studii Bor a kol. (2010).

Podle Institute of Medicine druhá ze dvou dávek B12 požitá 4-6 hodin po první se absorbuje stejně tak dobře jako ta první.[5]

Snadno se přímo spočítá, že vegani a veganky potřebují alespoň 2 dávky po 2 µg za den. Pokud nemůžete najít a jíst fortifikované potraviny s 2 µg za den, měli byste jíst více dávek nebo brát doplňky.

Doplňky

Na rozdíl od studií výše, které měřily příjem B12 z potravin a porovnávali ho s úrovněmi MMA a homocysteinu, existuje jen velice málo výzkumu, který by se zajímal o to, jakou úroveň doplňků lidé potřebují.

Místo toho budeme muset z větší části extrapolovat ze známých absorpčních rychlostí, abychom získali ideální nízkodávkovaný doplněk, který by byl spojen s nejnižšími úrovněmi MMA a homocysteinu.

Existuje jedna studie z Indie (2010), ve které byly subjektům, jimiž byli vegetariáni a vegetariánky s jistým nedostatkem B12 a vysokými úrovněmi homocysteinu, podány dávky o 2 µg nebo 10 µg B12 každý den po dobu jednoho roku.[7] Viz Tabulka 2.

Tabulka 2. Úrovně B12 v indické studii (2010)
2 µg B12/den 10 µg B12/den
Plasma homocysteinu (µmol/l)
Výchozí 19,7 18,5
Po 4 měsících 14,2 12,9
Po 12 měsících 12,9 11,6

Ačkoliv obě dávky homocystein snížily, 2 µg ani 10 µg B12 nestačilo ke snížení na ideální úroveň (tj. méně než 8 µmol/l).

Russell a kol. (2001, Boston, Massachusetts, USA)[8] měřil u zdravých lidí absorpční úrovně B12 z mléka a chleba fortifikovaných 0,1 µg B12, kterým bylo přes 60 let a měli normální žaludeční kyselinu (výsledky jsou v tabulce níže). Absorpční úrovně různých dávek kyanokobalaminu byly měřeny také a objevují se v Tabulce 3.

Tabulka 3. Absorpční úrovně B12
Potravina/perorální dávka % absorbováno µg absorbováno (průměr)c
fortifikované mléko[8] 65 %a
fortifikovaný chleba[8] 55 %
skopové[8] 65 %
kuřecí[8] 60 %
pstruh[8] 39 %
vajíčka[8] 24-36 %
játra[5] 11 %
0,1 µg[9] 77 % 0,08
0,25 µg[9] 75 % 0,19
0,5 µg[9][10] 71-90 % 0,35-0,45 (0,4)
0,6 µg[9] 63 % 0,38
1 µg[5][9][10][11] 50-80 % 0,5-0,8 (0,6)
2 µg[9][10][11] 40-50 % 0,8-1 (0,9)
5 µg[5][9][10][11][12] 20-55 % 1-2,8 (1,7)
10 µg[9][11] 15-16 % 1,5-1,6
25 µg[5] 5 % 1,25
50 µg[10][11] 3 % 1,5 (1,5)
1000 µg[5][10] 1-1,5 %b 10-15 (12,5)
a – Číslo vyjadřuje pouze onu fortifikovanou část B12 v mléce. b – Dokonce i bez vnitřního faktoru. c – Průměr všech měření (tj. ne střední hodnota).

Data v tabulce jsou poněkud pomíchaná. Zdá se, že 5µg dávka kyanokobalaminového doplňku saturuje (nasytí) absorpční mechanismus vnitřního faktoru. Proto absorpce B12 padá k 1-1,5 % pro každé další požité B12 nad 5 µg. Ale u výsledků v tabulce celkové množství absorbované z 5-50 µg je úplně stejné.

Zvážíme-li všechny důkazy, myslím si, že bychom měli předpokládat, že absorbování od 2 do 3 µg za den je ideální. V závislosti na tom jak propočítáte absorpční úrovně, abyste dostali stejné absorpční úrovně z doplňků v jedné dávce, potřebovali byste 25-240 µg za den.[13]

Protože je to počítání v hrubých číslech a protože se zdá nepravděpodobné, že by někdo potřeboval 240 µg za den (předpoklad je založen na neoficiálních zjištěních a skutečnosti, že vegani a veganky, kteří v průměru přijímají 5,6 µg B12 za den mají hladinu homocysteinu na zdravé úrovni [14]), upravuji to na 100 µg.

Někteří lidé rádi berou velké dávky doplňků, udělejme tedy propočet i pro ně. Lidé v Bor a kol. (2010) absorbovali 14-24,5 µg B12 týdně. Pokud předpokládáme 12,5% absorpční úroveň u doplňků o velkém množství vitamínu B12, potřebovali byste 1120-1960 µg za týden. Za bezpečné doporučení považuji: 1000 µg dvakrát týdně.

Pod jazykem

Zdá se, že nebyl publikován žádný výzkum porovnávající absorpční úroveň při použití B12 pod jazykem s tím, když se rozkousají a okamžitě polknou. Je možné, že B12 je lépe absorbováno, když se dává pod jazyk, ale dokud není v tomto směru publikován žádný výzkum, neměli bychom to předpokládat. Doporučení daná v tomto článku jsou založená na absorpčních úrovních B12 jenž je polknuto.

Ačkoliv je doporučováno tabletu B12 cucat nebo rozkousat, práškové B12 v kapsli by mělo být absorbováno stejně dobře, pokud bude jednoduše spolknuto.

Odkazy

 1. Norberg B. Turn of tide for oral vitamin B12 treatment. J Intern Med. 1999 Sep;246(3):237-8.
 2. Lederle FA. Oral cobalamin for pernicious anemia. Medicine’s best kept secret? JAMA. 1991 Jan 2;265(1):94-5.
 3. Kuzminski AM, Del Giacco EJ, Allen RH, Stabler SP, Lindenbaum J. Effective treatment of cobalamin deficiency with oral cobalamin. Blood. 1998 Aug 15;92(4):1191-8.
 4. Delpre G, Stark P, Niv Y. Sublingual therapy for cobalamin deficiency as an alternative to oral and parenteral cobalamin supplementation. Lancet. 1999 Aug 28;354(9180):740-1.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press; 2000.
 6. Bor MV, von Castel-Roberts KM, Kauwell GP, Stabler SP, Allen RH, Maneval DR, Bailey LB, Nexo E. Daily intake of 4 to 7 microg dietary vitamin B-12 is associated with steady concentrations of vitamin B-12-related biomarkers in a healthy young population. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):571-7.
 7. Deshmukh US, Joglekar CV, Lubree HG, Ramdas LV, Bhat DS, Naik SS, Hardikar PS, Raut DA, Konde TB, . Wills AK, Jackson AA, Refsum H, Nanivadekar AS, Fall CH, Yajnik CS. Effect of physiological doses of oral vitamin B12 on plasma homocysteine: a randomized, placebo-controlled, double-blind trial in India. Eur J Clin Nutr. 2010 May;64(5):495-502.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Russell RM, Baik H, Kehayias JJ. Older men and women efficiently absorb vitamin B-12 from milk and fortified bread. J Nutr. 2001 Feb;131(2):291-3.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 Mollin DL. Radioactive vitamin B12 in the study of blood diseases. Brit Med Bull. 1959;15(1):8-13.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 Estren S, Brody EA, Wasserman LR. The metabolism of vitamin B12 in pernicious and other megaloblastic anemias. Adv Intern Med. 1959;9:11.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Chanarin I. The Megaloblastic Anemias 3rd Ed. Oxford, UK: Blackwell Scientific Publications; 1990.
 12. Heyssel RM, Bozian RC, Darby WJ, Bell MC. Vitamin B12 turnover in man. The assimilation of vitamin B12 from natural foodstuff by man and estimates of minimal daily dietary requirements. Am J Clin Nutr. 1966 Mar;18(3):176-84.
 13. Kalkulace: Abychom absorbovali 2 µg z jedné dávky: 1,7 z 5 µg plus 1,5 % z 20 µg. Nejhorší možný případ – k absorpci 3,0 µg z jedné dávky: 3,0 / 1,25 % absorpční úroveň = 240 µg.
 14. Haddad EH, Berk LS, Kettering JD, Hubbard RW, Peters WR. Dietary intake and biochemical, hematologic, and immune status of vegans compared with nonvegetarians. Am J Clin Nutr. 1999;70(suppl):586S-93S.

Written by newman

Únor 15, 2011 na 17:17

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: