Vitamín B12: Berete ho?

Vegani, veganky a vitamín B12

Individuální případy nedostatku

leave a comment »

Toto je seznam případů vážného nedostatku vitamínu B12 u veganů a veganek zaznamenaných ve vědecké literatuře (včetně několika málo neoficiálních případů). Tento seznam neobsahuje kojence a batolata. Jejichž případy jsou zaznamenány v článku „Veganští kojenci a batolata s nedostatkem B12.

  • De Rosa A, Rossi F, Lieto M, Bruno R, De Renzo A, Palma V, Quarantelli M, De Michele G. Subacute combined degeneration of the spinal cord in a vegan. Clin Neurol Neurosurg. 2012 Feb 6. | Link
    „Z Itálie: U 36leté ženy se objevila otupělost, brnění v končetinách a senzorické poruchy v rukou a chodidlech, slabost v dolních končetinách a  nerovnováha. Trpěla také na potíže s psaním, držením těla, chůzí do schodů a ze schodů a s řízením motorového vozidla. Původně pracovala jako tanečnice, ale po třech měsících od onemocnění nebyla schopná chodit do práce. Pacientka byla léčena nitrosvalovými injekcemi kyanokobalaminu, perorálním vitamínem D3 a také vápníkem. Po třech měsících se u pacientky zlepšila parestezie („mravenčení“) a rovnováha. Po šesti měsících slabost, senzorické poruchy a parestezie zcela vymizely a pacientka sama tvrdila, že má lepší pokožku a přestaly jí vypadávat vlasy. Za rok byla její mícha, nervy i celá somatosenzorika v pořádku. Neurologické vyšetření provedené rok od léčení zjistilo sníženou vibrační citlivost v dolních končetinách a normální reflexy ve šlachách.“
  • Od kolegyně, 31. srpna 2010: Manžel členky [organizace na ochranu zvířat] trpěl vážnými kloubními bolestmi a únavou až do té míry, že nemohl vstát z postele. Lékař byl toho názoru, že je to lymská borelióza, ale krevní testy potvrdily něco jiného: závažný nedostatek B12. Nemusím ani říkat, že B12 nedoplňoval.

Starší případy

57letý vegan si přivodil nevratnou subakutní sklerózu spojenou s degenerací míchy

Brocadello a kol. (2007, Itálie) zaznamenali 57letého muže hospitalizovaného kvůli problémům se slabostí, neschopností chodit, držením kuchyňského nádobí, zácpou a zadržováním moči – kromě jiného. Jeho hodnoty byly:

  • sérum B12 – 30 pg/ml
  • střední objem erytrocytu – 115 fl oz (fl oz – tekutá unce asi 30 mililitrů – pozn. překl.)
  • homocystein – 15,4 µmol/l
  • MMA v moči – 1,3 µmol/l

Je poněkud překvapující, že jeho homocysteinové a močové MMA úrovně nebyly ještě vyšší. Autoři také zmiňují, že jeho strava byla chudá na bílkoviny a kalorie. Po léčení se jeho krevní hodnoty vrátily do normálu, ale ani po roce nezačal znovu chodit.

Reference: Brocadello F, Levedianos G, Piccione F, Manara R, Pesenti FF. Irreversible subacute sclerotic combined degeneration of the spinal cord in a vegan subject. Nutrition. 2007 Jul-Aug;23(7-8):622-4.

U 15letého vegana nedoplňujícího B12 se objevila chabost

Chiron a kol. (2001, Francie) zaznamenali 15letého chlapce hospitalizovaného kvůli chabosti a žloutence. Měl anémii z nedostatku B12 a křivici (rachitidu). Strava doplněná o vápník, vitamín D a B12 a ortopedické léčení stabilizovalo kostní léze. Anémie byla vyléčena injekcemi B12. Autoři konstatují: „Dospívající a jeho bratr byli obětmi stravy vynucené sektou a nedostatkem péče, protože jejich rodiče odmítali, že by veganská strava byla příčinou nedostatku.“ Tento článek je ve francouzštině a v abstraktu se neobjevují žádné další informace.

Reference: Chiron R, Dabadie A, Gandemer-Delignieres V, Balencon M, Legall E, Roussey M. [Anemia and limping in a vegetarian adolescent] Arch Pediatr. 2001 Jan;8(1):62-5. Francouzsky. (abstrakt)

U desetiletého se objevily nervové problémy

Cornejo a kol. (2001, Španělsko) zaznamenali desetiletého chlapce s vážnými neurologickými problémy. Uvedli, že chlapec byl „členem náboženské komunity, která byla striktně vegetariánská“. Tento článek je ve španělštině a v abstraktu se neobjevují žádné další informace.

Reference: Cornejo W, Gonzalez F, Toro ME, Cabrera D. [Subacute combined degeneration. A description of the case of a strictly vegetarian child] Rev Neurol. 2001 Dec 16;33(12):1154-7. Španělsky. (abstrakt)

U 14letého vegana se objevila únava, bolesti, kulhavost a srdeční šelest

Licht a kol. (2001, USA) zaznamenali 14letého chlapce se sérem B12 na úrovni 281 pg/ml, což není nějak zvlášť nízká hodnota. Nicméně se u něj objevila únava, spaní za dne, bolesti v lýtku, kulhavost a srdeční šelest. Na svůj věk byl malý a nespolečenský. Jeho střední objem erytrocytu byl 108 fl, sérum MMA bylo 2,5 µmol/l a homocystein byl 64,4 µmol/l. Neměl anémii. Jeho matka ho považovala za „vybíravého jedlíka“. Byl léčen množstvím 1000µg nitrosvalových injekcí B12. Léčení vyústilo v normální chůzi, ale i po 18 měsících měl nervové problémy.

Reference: Licht DJ, Berry GT, Brooks DG, Younkin DP. Reversible subacute combined degeneration of the spinal cord in a 14-year-old due to a strict vegan diet. Clin Pediatr (Phila). 2001 Jul;40(7):413-5.

33letý vegan nedoplňující B12 si přivodil nervové problémy a poškození zraku

Milea a kol. (2000, Francie) zaznamenali vegana (13 let na dietě), u kterého se zdálo, že má nevhodné stravování vzhledem k tomu, že trpěl nedostatkem vitamínů A, B1, B12 (154 pg/ml), C, D, E a kyseliny listové a jako minerálů: zinku a selenu. Byl veganem aby si „zlepšil zdraví“, nekouřil a nepil alkohol. Bylo o něm zjištěno, že má vážnou oční nervovou nemoc, problémy senzorického nervu, snížené množství hemoglobinu a střední objem erytrocytu 110 fl. Neměl žádné znaky malabsorpce. Po podávání multivitamínů a injekcí B12 o 1000 µg/den po dobu jednoho týdne, se jeho problémy s hemoglobinem a s senzorickými nervy vytratily, ale jeho vidění se nespravilo. Autoři vyvozují, že: „Zraková neuropatie u našeho pacienta se zřejmě vázala na nedostatek vitamínu B12 a B1, ale další s tím spojené nedostatky [vitamínů, minerálů – pozn. překl.] mohly hrát určitou roli.“

Reference: Milea D, Cassoux N, LeHoang P. Blindness in a strict vegan. N Engl J Med. 2000 Mar 23;342(12):897-8.

36letá veganka nedoplňující B12 si přivodila problémy se zrakem

Li a McKay (2000, Velká Británie) zaznamenali případ ženy, která byla vegankou po mnoho let. Šest let dříve trpěla megaloblastickou anémií z nedostatku kyseliny listové. Úroveň B12 a jeho absorpce byla v té době normální. Během své poslední návštěvy v ordinaci, si stěžovala na snížené vidění během minulého týdne. Opět měla znaky megaloblastické anémie, ale tentokrát z nízké úrovně B12 (130 pg/ml) a kyseliny listové. Léčena byla perorálně kyselinou listovou a železem a také injekcemi B12. Její vidění se vrátilo k normálu během několika dní. Znovu zde nebyly žádné znaky malabsorpce a Li a McKay vyvozují, že nedostatek vitamínů byl dietárního původu.

Reference: Li K, McKay G. Images in clinical medicine. Ischemic retinopathy caused by severe megaloblastic anemia. N Engl J Med. 2000 Mar 23;342(12):860.

80letý vegan nedoplňující B12 si přivodil nervové poškození

Bernstein (2000, USA) popisuje osmdesátiletého muže, který se těšil skvělému zdraví a byl běžec. Muž byl veganem po 38 let a schopnost překonávat mladší sportovce přisuzoval své dietě. V rozpětí několika týdnů u něj začaly nastávat duševní poruchy. Brečel, byl zmatený, ztrácel se, trpěl inkontinencí, ztratil kontrolu nad svými útrobami a ztratil motorické schopnosti do takové úrovně, že stěží mohl stát bez pomoci. Byla mu diagnostikována „stařecká demence“. Krevní testy ukázaly lehce zvětšené červené krvinky. Další krevní testy prozradily, že úroveň B12 byla nedetekovatelná. Dostal injekci B12 o 1000 µg. Druhé ráno už mohl sedět bez pomoci. Močový měchýř začal kontrolovat po 48 hodinách. Koncem týdne dokázal hrát jednoduché karetní hry, přečíst si pohlednice, které dostal a telefonovat. Přesto se snadno dokázal rozbrečet a doba po kterou se dokázal soustředit byla příliš krátká na to, aby se vrátil do práce. Bernstein vyvozuje: „Strava bez živočišných bílkovin může být zdravá a bezpečná, ale měla by být pravidelně doplňována vitamínem B12.“

Reference: Bernstein, L. Dementia without a cause. Discover. February 2000:31.

50letá vegetariánka si přivodila neurologické problémy po anestézii oxidem dusným

Rosener a Dichgans (1996, Německo) zaznamenali padesátiletou vegetariánku, stravující se většinou jablky, ořechy a syrovou zeleninu, která podstoupila anestézii oxidem dusným při zlomenině kyčle po bruslení na ledě. Oxid dusný jí byl ventilován po dvě hodiny. O čtyři týdny později se u ní objevilo rychle postupující zhoršení citlivosti nohou. Za šest týdnů už nemohla chodit. Byl jí diagnostikován nedostatek B12 a druhotná genetická degenerace. Po pěti měsících léčení kyanokobalaminovými injekcemi mohla chodit s pomocí berlí. Po roce pokračovala v uzdravování se. Vegetariáni a vegetariánky by se měli ujistit, že jejich stav B12 je zdravý předtím než podstoupí anestezii oxidem dusným.

Reference: Rosener M, Dichgans J. Severe combined degeneration of the spinal cord after nitrous oxide anesthesia in a vegetarian. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1996(Mar);60(3):354.

U 14leté vegetariánky nedoplňující B12 se objevily nervové problémy

Ashkenazi a kol. (1987, Izrael) zaznamenali případ 14leté dívky, která byla vegetariánkou (patrně vegankou) 8 let – stala se jí poté, co viděla porážku krávy. Předtím byla zdravá a zdála se být dobře živená. Trpěla neurologickými potížemi včetně nestabilní chůze, vratkého stání při zavřených očích, poškození citlivosti, mírně snížené síly svalstva a sníženého reflexu Achillovy šlachy. Její sérum B12 bylo 50 pg/ml. Absorpce byla normální. Nebrávala doplňky B12, protože její rodiče nevěděli o této potřebě a její doktor nebyl obeznámen s jejím stravováním. Byly jí podány injekce a doplňky a dívka poslechla radu a začala jíst ryby a mléčné produkty. (To samozřejmě nebylo nutné.) Bylo zaznamenáno rapidní zlepšení jejího zdravotního stavu spolu s úplným neurologickým zotavením po čtyřech měsících.

Reference: Ashkenazi S, Weitz R, Varsano I, Mimouni M. Vitamin B12 deficiency due to a strictly vegetarian diet in adolescence. Clinical Pediatrics. 1987;26(Dec):662-663.

Rastafariánská komunita

Campbell a kol. (1982, Jamaika) zaznamenali 10 rastafariánů (ve věku 18-49) s nedostatkem B12. Byli vegany 2-20 let. Osm z nich mělo neurologické symptomy. Malabsorpce B12 byla vyloučena ve všech případech. Osm mělo mírnou až závažnou makrocytickou anémii. Šest mělo žloutenku, tři napuchlý jazyk, dva anorexii, jeden trpěl na zvracení, jeden měl břišní bolesti a byly zde i další symptomy. Jejich rozsah séra B12 byl 10-130 pg/ml, ale jenom dva ho měli přes 75 pg/ml. Jejich krev reagovala úplně na kyanokobalaminové injekce. Ze tří, kteří trpěli subakutní neurologickou degenerací, se jeden zotavil úplně. Jiný se zotavil znatelně, ale zůstaly mu zbytkové motorické obtíže i po několika měsíčním léčení. Třetí pacient zemřel na infarkt jedenáct dní po začátku léčení. Campbell konstatoval: „Naši pacienti nebyli příliš kooperativní při braní perorálních vitamínů B12, ani při navštěvování kliniky, aby jim byly podány injekce vitamínu B12.“

Reference: Campbell M, Lofters WS, Gibbs WN. Rastafarianism and the vegans syndrome. BMJ (Clin Res Ed). 1982 Dec 4;285(6355):1617-8.

56letý vegan nedoplňující B12 si přivodil extrémně nízkou úroveň B12

Murphy (1981, Velká Británie) zaznamenal muže, který byl 40 let na vegetariánské stravě. Byl veganem po předchozí 4 roky od doby, co se u něj objevila angina pectoris. Po předchozích osm let byly jeho epileptické záchvaty léčeny fenobarbitalem. Byl přijat na výměnu aortální chlopně a bylo zjištěno, že má málo hemoglobinu (98 fl) a úroveň B12 jen 50 pg/ml. Kyselina listová byla v pořádku. Test na potlačení deoxyuridinu ukázal nedostatek B12. Byl léčen 5 µg B12/den, perorálně po jeden měsíc. Jeho úroveň séra B12 narostla na 205 pg/ml a hemoglobin se vrátil do normálu.

Reference: Murphy MF. Vitamin B12 deficiency due to a low-cholesterol diet in a vegetarian. Ann Intern Med. 1981 Jan;94(1):57-8.

57letý vegan nedoplňující B12 si přivodil nervové problémy

Carmel (1978, USA) zaznamenal muže přijatého v roce 1976 do nemocnice, protože měl problémy s chůzí. Těšil se dobrému zdraví až do roku 1972, kdy odešel do důchodů, protože se cítil unavený. Byl téměř úplným veganem (přijímal malé množství mléčných produktů) po 25 let. Měl sourozence, kteří se stravovali podobně, ale brali B12 a nepřivodili si problémy. V roce 1974 mu chiropraktický odborník na výživu řekl, že jeho problémy se nevztahují k nedostatku B12. Muž poté vyměnil ve své stravě mléčné výrobky za syrový žloutek, který přijímal každý druhý den. Na krátkou dobu se jeho stav zlepšil, ale potom se zhoršil. Dva týdny před přijetím do nemocnice začal brát 100 µg B12/den. Po přijetí měl sníženou citlivost v rukou a pod koleny, spolu s lehkou megaloblastickou anémií. Jeho úroveň B12 byla 146 pg/ml. Dostával injekce B12 o 1000 µg/den po tři týdny, což způsobilo rapidní zlepšení. Poté dostával injekce B12 jednou měsíčně po dobu šesti měsíců (v té době už měl pouze neurologický problém s chodidlem) a poté bral 100 µg/den perorálně. Začal také jíst ryby, mléčné produkty a vajíčka. Jeho úroveň B12 se stabilizovala na hodnotě 300 pg/ml. Měl lehce snížené vyměšování vnitřního faktoru a sníženou žaludeční kyselinu, což zjevně nebylo kvůli nedostatku B12, protože se to léčením nezlepšilo. Jeho problémy byly pravděpodobně způsobeny nízkým příjmem B12 a jeho sníženou absorpcí.

Reference: Carmel R. Nutritional vitamin-B12 deficiency. Possible contributory role of subtle vitamin-B12 malabsorption. Ann Intern Med. 1978 May;88(5):647-9.

Written by newman

Únor 15, 2011 na 10:05

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: