Vitamín B12: Berete ho?

Vegani, veganky a vitamín B12

Měření B12: proč ten zmatek?

2 komentáře

Shrnutí

Neaktivní analogy B12 v rostlinných potravinách poškozují přesnost tradičních metod používaných k ohodnocení množství a aktivity vitamínu B12 v jídle. Bakteriální kontaminace jídla může vytvořit falešný dojem, že tato potravina obsahuje analogy B12. Jediným spolehlivým způsobem jak zjistit, že jídlo je zdrojem aktivního B12 je otestovat různé sady potraviny na to, jestli u lidí snižují úroveň kyseliny methylmalonové (MMA).

Množství B12 vs. aktivita B12

Je důležité rozlišovat mezi množstvím B12 v jídle a aktivitou B12 v jídle. Je mnoho způsobů, které byly tradičně používány k měření množství B12:

 • Mikrobiologická zkouška
 • Zkouška na R-protein
 • Zkouška vnitřním faktorem
 • Papírová chromatografie

Existuje také několik způsobů k měření aktivity B12:

 • Zlepšení makrocytické anémie
 • Redukce homocysteinu
 • Redukce kyseliny methylmalonové (MMA)

Metody měření množství B12

Mikrobiologická zkouška

V mikrobiologické zkoušce se množství B12 zjišťuje tak, že se jídlem „krmí“ různé bakterie, které k vývoji potřebují B12 a měří se, jak dobře rostou. Pro měření B12 se používaly různé testovací organismy:

Tabulka 1. Testovací organismy k mikrobiologické zkoušce B12
Organismus Typ organismu Poznámky
Mutant Escherichia coli 113-3[1] bakterie Nelze doporučit, protože reaguje na příliš mnoho neaktivních analogů B12.[1]
Lactobacillus leichmannii 326[1] bakterie Může využívat některé neaktivní korrinoidy B12.[1]
Lactobacillus delbrueckii ATCC 7830152 bakterie Nové jméno pro Lactobacillus leichmannii.[2]
Euglena gracilis Z-alga[1] prvok Může využívat některé neaktivní korrinoidy B12.[1]
Ochromonas malhamensis[1] prvok Nejspecifičtější pro kobalaminy.[1]
Arthrobacter Lochhead 38 bakterie Studie z roku 1959 prokázala, že je podobná O. malhamensis.[3]

Některé nebo všechny z těchto bakterií bují na různých neaktivních analozích B12, což je činí nespolehlivými při určování obsahu B12 v rostlinách, které často obsahují různé neaktivní analogy B12. Přesto mnoho laboratoří, především těch od soukromých společností, které chtějí propagovat svůj produkt jako obsahující B12, stále používá tuto méně spolehlivou z metod měření obsahu B12 v rostlinných potravinách a mořských řasách.

Zkouška R-proteinem

Zkouška R-proteinem měří množství analogu B12 v potravině tak, že zkoumá jaké množství z ní se naváže na R-protein, což je bílkovina přenášející B12 a nachází se v ústech i na dalších místech. O R-proteinu se ví, že se váže i na neaktivní analogy B12.

Zkouška vnitřním faktorem

Zkouška vnitřním faktorem měří obsah analogu B12 v potravině tak, že zkoumá kolik se ho naváže na vnitřní faktor, což je transportní bílkovina B12 vylučovaný žaludkem. Pár let se věřilo, že vnitřní faktor se váže jenom na aktivní analogy B12. Vskutku o rozdílu v množstvích B12 mezi R-proteinovou zkouškou a zkouškou vnitřním faktorem se věřilo, že říká kolik neaktivního analogu B12 jídlo obsahuje.

O zkoušce vnitřním faktorem se ukázalo, že je u lidí nespolehlivá

Dagnelie a kol. (1991, Nizozemsko)[4] promptně změnili domněnku, že zkouška vnitřním faktorem může předurčovat příspěvek potravin ke stavu B12. Makrobiotickým batolatům (14-26 měsíců) s anémií z nedostatku B12 (sérum B12 < 184) byla podávána jídla, o kterých se zkouškou na vnitřní faktor zjistilo, že obsahují nějaký analog B12. Podle Dagnelieho i tak málo jako 0,1 µg/den B12 mohlo vést k plné terapeutické odpovědi během 1 měsíce.[4] Za čtyři až šest měsíců přijímání těchto jídel se jejich úroveň séra B12 zvýšila, ale anémie se u veganských dětí zhoršila:

Tabulka 2. Výsledky z Dagnelie a kol.[4]
Subjekt Podání µg analogu B12 denně Zdroj analogu B12 Vliv na anémii (MCV)
Vegani a veganky
1 2,7 spirulina, nori zhoršení
2 2,1 spirulina, nori zhoršení
3 1,5 nori zhoršení
4 0,3 nori zhoršení
5 0,1 kvašený chleba, kombu, sirup z ječmenného sladu zhoršení
Nevegané a neveganky
6 1,5 / 0,5 řasy / ryba a mléko zlepšení
7 0,3 ryba zlepšení
8 0,2 ryba zlepšení
9 0,2 ryba, mléko zlepšení
10 0,15 ryba, nori zhoršení
11 0,2 doplněk, ryba, nori zhoršení
MCVMean Corpuscular Volume (střední objem erytrocytu)

Pravděpodobné vysvětlení mizerných výsledků je takové, že nori, spirulina a kombu buď neobsahovaly aktivní B12, anebo obsahovaly dost neaktivního analogu B12 na to, aby ten aktivní B12 překonal, výsledkem však byl celkově negativní efekt. Dagnelie a kol. říkají: „Zdá se být neoprávněné obhajovat řasy a další rostlinné potraviny jako bezpečný zdroj vitamínu B12, protože jeho biodostupnost je pochybná.“

Mělo by se, vzhledem k o něco novější studii, poznamenat, že příjmy okolo 0,3 µg/den pro kojence o 6-16 měsících nejsou pravděpodobně dostatečné k prevenci nedostatku B12 (bereme-li v úvahu úroveň MMA).[5] Proto někteří z pacientů a pacientek ve výše zmíněné studii Dagnelieho a kol. mohli potřebovat více B12, aby se u nich objevila pozitivní odezva.

Studie Degnalieho a kol. ukázala, že je důležité měřit aktivitu B12 v jídle na lidech, spíše než jen spoléhat na měření množství B12 pomocí (různých) zkoušek. Prostě dokud to jídlo neotestujete, tak nic nevíte na beton. A aby to bylo ještě složitější, vzorky některých jídel můžou mít B12 z bakteriální kontaminace, zatímco ostatní vzorky toho samého jídla nemusí. Tempeh budiž příkladem.

Ochromonas malhamensis je lepší než zkouška vnitřním faktorem

Baker a kol.[6] porovnali Ochromonas malhamensis se zkouškou vnitřním faktorem a zjistili, že vnitřní faktor dával o 44 % vyšší hodnoty než Ochromonas malhamensis. Autoři naznačují, že O. malhamensis může být tou nejúčinnější z různých zkoušek měření metabolicky aktivní B12. Naneštěstí pouze jedna studie B12 v rostlinných jídlech použila O. malhamensis. Proto pořád není známo, zda růst O. malhamensis je přesným měřením aktivity B12 u lidí.

Papírová chromatografie

Zjednodušeně řečeno papírová chromatografie je termín zde používaný v odkazu na sadu metod, které jsou-li kombinovány, můžou poskytnout docela precizní stanovení struktury molekuly. Tyto metody jsou spolehlivější než ty zmíněné výše, ale je těžké je provést. Více než to, nemůžou nám říci vlastní aktivitu B12 dané rostlinné potraviny jako celku; zkoumají totiž jenom určitou část potraviny.

Metody měření aktivity B12 v potravinách

Zlepšení makrocytické anémie

Nedostatek B12 může způsobit makrocytickou anémii (velké červené krvinky). Nicméně kyselina listová může způsobit to samé. Pokud se o nějakých lidech s makrocytickou anémií ví, že mají adekvátní hladinu kyseliny listové a přijímají jídlo, o kterém se věří, že obsahuje B12 a jejich anémie se zlepší, klidně se můžete vsadit, že to jídlo obsahuje nějaké B12 aktivní pro červené krvinky. Naneštěstí není jistojistě známo zda B12, které je aktivní pro červené krvinky, je také vždycky aktivní pro nervové buňky. Viz sekce „Neaktivní analogy: Horší než k ničemu“ v článku „Analogy“.

Redukce homocysteinu

Nedostatek B12 může způsobit zvýšenou úroveň homocysteinu v krvi. Avšak nedostatek kyseliny listové a vitamínu B6 může způsobit to samé. Snížení úrovně homocysteinu může dát dobrý vhled na aktivitu B12 v daném jídle, ale protože kyselina listová a B6 můžou výsledky zmařit, toto není tím nejbezpečnějším testem na zjištění aktivity B12.

Redukce kyseliny methylmalonová (MMA): Zlatý střed

Protože biochemická cesta redukce úrovně MMA v krvi používá pouze vitamín B12, snížení úrovně MMA je testem specifickým na aktivitu B12. Ačkoliv se to neví 100%, je pravděpodobné, že tato biochemická cesta je integrální součástí funkce/funkcí B12 vzhledem k nervové tkáni. Tedy pokud jídlo snižuje úroveň MMA, může se předpokládat, že poskytuje plnou aktivitu B12.

Bakteriální kontaminace

Protože některé bakterie produkují B12 a můžou žít v pěstebním substrátu (např. v půdě – pozn. překl.) nebo jídlo kontaminovat (např. viz sekce o tempehu) nestačí jídlo otestovat jednou, aby se zjistilo, že redukuje úroveň MMA. Množství vzorků daného jídla z různých oblastí a vyprodukovaného různými metodami přípravy by mělo být otestováno, abychom si byli jisti, že se B12 v jídle soustavně nalézá.

Odkazy

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Schneider Z, Stroinski A. Comprehensive B12. New York: Walter de Gruyter, 1987.
 2. Watanabe F, Takenaka S, Kittaka-Katsura H, Ebara S, Miyamoto E. Characterization and bioavailability of vitamin B-12-compounds from edible algae. Journal Of Nutritional Science And Vitaminology. 2002(Oct);48(5): 325-331.3.
 3. Goldberg MK, Hutner SH, Ford JE. Nutrition of a cobalamin-requiring soil bacterium. Can J Microbiol. 1959;3:329-334.
 4. 4,0 4,1 4,2 Dagnelie PC, van Staveren WA, van den Berg H. Vitamin B-12 from algae appears not to be bioavailable. Am J Clin Nutr. 1991;53:695-7.
 5. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press; 2000.
 6. Baker H, Frank O, Khalil F, DeAngelis B, Hutner SH. Determination of metabolically active B12 and inactive B12 analog titers in human blood using several microbial reagents and a radiodilution assay. J Am Coll Nutr. 1986;5(5):467-75.

Written by newman

Únor 15, 2011 na 17:02

2 komentáře

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ahoj, předem bych chtěl poděkovat za překlad, musela to být pěkná makačka. Klobouk dolů. A rád bych se zeptal, jestli něco nevíte o krevním obrazu, který se provádí při darování krve. Je tento obraz schopen odhalit nedostatek B12 nebo by mohl být maskován vyšší hladinou kys. listové popř. nižší hodnotou železa? Jsem totiž dárcem (od loňského roku), veganem asi 10 let a VEG1 jsem bral možná 2 roky (ne v kuse), ale už je to pár let nazpět. Pak jsem objevil pangamín, kvašené potraviny, řasy apod. a přistupoval k nim jako k adekvátním zdrojům B12, ale když se pročítám touhle rozsáhlou zprávou, tak o tom začínám dost pochybovat. Jediné co mi dává naději, že nemám nedostatek B12 jsou právě odběry krve a krevní obrazy. Ale nevím, co jsou schopny odhalit.

  Byrů

  Březen 24, 2014 at 21:49

  • Díky za pochvalu, bylo v tom hodně práce.

   O krevním obrazu při darování krve bohužel nic nevím. Spíš bych ale předpokládal, že se hladina B12 v krvi netestuje — pokud vím, tak se B12 netestuje ani při nejběžnějším krevním obrazu, na jaký posílají praktičtí lékaři. Ale jsem si téměř jist, že když svému lékaři/lékařce řeknete, že jste 10 vegan a že jste z toho jenom 2 roky doplňoval B12, tak vám hladinu B12 v séru nechá zjistit. (Pokud jste ale četl celou studii tak možná souhlasíte, že hladina B12 – a jeho analogů – v krvi není tím nejlepším indikátorem stavu B12 v těle..)

   Doporučoval bych vám především řídit se krokem 1 (veg 1 má jen udržovací množství B12, nezdá se mi, že by se s jeho pomocí daly zásoby efektivně doplnit) v https://vitaminb12bereteho.wordpress.com/recommendations/ a za za pár týdnů přejít na krok 2 tamtéž.

   mno-hime

   Březen 26, 2014 at 10:05


Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: