Vitamín B12: Berete ho?

Vegani, veganky a vitamín B12

Mírný nedostatek B12 – zvýšený homocystein

leave a comment »

Shrnutí: Vegetariáni a vegetariánky, kteří svou výživu nedoplňují vitaminem B12, mají sklon ke zvýšené hladině homocysteinu. Zvýšený homocystein je spojován s časnou mortalitou, srdečními chorobami, mrtvicí, demencí a vrozenými vadami. Existuje důkaz, že snížení úrovně homocysteinu u jinak zdravých lidí může předejít úmrtí na mrtvici. Vegetariáni a vegetariánky, kteří jedí potraviny nebo doplňky obohacené B12 v množství od 3 do 100 µg denně, minimalizují všechny problémy způsobované zvýšeným homocysteinem z důvodu nízkého příjmu B12.

Úvod

Většina veganů a veganek si pravděpodobně uvědomuje, že si musí zajistit spolehlivý zdroj vitamínu B12, aby předešli poškození nervů v případě vážného vyčerpání zásob B12. Okolo roku 2000 výzkum odkryl další nebezpečný stav, který může být následkem méně závažného nedostatku B12: zvýšenou hladinu homocysteinu.

Homocystein v souvislostech

Methionin je esenciální aminokyselina získávaná z bílkovin ve stravě. Část methioninu se mění na homocystein. Tělo s pomocí vitamínu B12 mění velkou část tohoto homocysteinu zpět na methionin. Jestliže má někdo nedostatek B12, hladina homocysteinu stoupne, protože tato reakce nemůže proběhnout.

Ukazuje se, že homocystein je nervový a cévní toxin zvyšující úmrtnost, kardiovaskulární onemocnění, mrtvici a demenci. Vysoké úrovně homocysteinu jsou také spojovány s vrozenými vadami. Jednotlivě budou diskutovány níže.

Běžné hladiny homocysteinu v krevním séru jsou od 2,2 do 13,2 µmol/l.[1] Hladina homocysteinu u typické Západní populace je kolem 12 µmol/l.[2]

Pro udržování homocysteinu na hladinách odpovídajících nižší míře onemocnění je potřeba dostatečná úroveň jak B12 tak folátu (kyseliny listové). Také nízká úroveň vitamínu B6 může u některých lidí způsobit zvýšený homocystein.

U většiny nevegetariánů se zvýšeným homocysteinem je kyselina listová větším problémem než B12. Jelikož vegetariánská strava typicky obsahuje mnoho kyseliny listové, zvýšená hladina homocysteinu u vegetariánů je obvykle způsobena nízkým příjmem B12. V dodatku „Rostlinné zdroje kyseliny listové“ naleznete seznam rostlinných zdrojů kyseliny listové.

Homocystein u veganů/veganek a lakto-ovo vegetariánů/vegetariánek

Je mi známo 14 studií, které měřily hladinu homocysteinu u vegetariánů a vegetariánek. Obrázek 1 ukazuje hladiny B12 v krvi účastníků třinácti z těchto studií (jedna nezveřejnila hladiny B12).[3]

Obrázek 1: Úrovně séra B12 ve studiích homocysteinu u vegetariánů a vegetariánek (v pg/ml)
Většina z těchto vegetariánů a vegetariánek nedoplňovala svou stravu o vitamín B12.USA ’98[4], USA ’99 (zprůměrováno na 5,6 µg B12/den)[5], Austrálie ’99[6], Chile ’99[7], Chile ’00[8], Slovensko ’00[9], Indie ’01[10], Německo ’01[11], Taiwan ’02[12], Itálie ’02[13], Německo ’02[14], Taiwan ’03[15], Německo ’03[16], Německo ’03 (brali „B-komplex“, množství nesděleno)[16].

Běžné hladiny B12 se pohybují od 200 do 900 pg/ml. Obrázek 1 ukazuje, že vegani a veganky měli nejnižší hladinu B12, následovali je lakto-ovo vegetariáni a dále nevegetariáni. Všimněte si prosím, že vegani a veganky ze USA měli průměrný příjem B12 5,6 µg/den díky fortifikovaným potravinám a doplňkům. Někteří z vegetariánů v německé studii z roku 2003 pravděpodobně doplňovali B12, ale množství nebylo udáno. Vegetariáni z ostatních studií svou stravu vitamínem B12 nedoplňovali.

Obrázek 2 ukazuje hladinu homocysteinu v krvi vegetariánů, kteří nejedli potraviny obohacené B12 ani nebrali doplňky.

Obrázek 2: Úrovně homocysteinu u vegetariánů a vegetariánek (většinou nebo výhradně) nedoplňující B12 (v µmol/l)
1998 USA[4], 1999 Austrálie[6], 1999 Chile[7], 2000 Chile[8], 2000 Slovensko[9], 2001 Indie[10], 2001 Německo[11], 2002 Taiwan[12], 2002 Itálie[13], 2002 Německo[14], 2002 Velká Británie[3], 2003 Taiwan[15], 2003 Německo[16]

Výsledky na Obrázku 2 jsou zrcadlově obrácené těm z Obrázku 1 a vegani a veganky mají nejvyšší hladiny homocysteinu, lakto-ovo vegetariáni druhé nejvyšší a nevegetariáni nejnižší. Konzistence těchto zjištění naznačuje, že u vegetariánů a vegetariánek je hladina B12 nepřímo úměrná hladině homocysteinu.

Obrázek 3 ukazuje hladiny homocysteinu u vegetariánů a vegetariánek, kteří buď doplňují B12 nebo jsou po injekci B12 (jak je uvedeno pod tabulkou).

Obrázek 3: Úrovně homocysteinu u vegetariánů a vegetariánek přijímajících B12 (v µmol/l)
98 USA – 500 µg/den po 2 měsíce[4]; úrovně B12 se zvýšily na 553 pg/ml
99 USA – zprůměrované na 5,6 µg B12/den[5]
00 Chile – 1000µg nitrožilní injekce[8]
02 Itálie – množství B12 neudáno[13]
03 Německo – množství B12 neudáno[16]

Ani hladiny ani příjem B12 u vegetariánů v Itálii nebyly uvedeny a není jasné, proč u nich byly hladiny homocysteinu tak vysoké. Ale vegetariáni v Chile a vegani v USA vykazují velmi zdravé hladiny homocysteinu ve srovnání s těmi na Obrázku 2.

Tedy vegani a vegetariáni doplňující B12 mají hladiny homocysteinu, které jsou považovány za zdravé, zatímco vegani a vegetariáni, kteří B12 nedoplňují, mají sklon k vysokým hladinám homocysteinu – vyšším než u nevegetariánů.

Homocystein a choroby

Antoniades a kol. (2009) poté co recenzovali výzkum o každém z následujících témat[17], píší:

V současnosti je široce přijímáno, že na buněčné úrovni [homocystein] projevuje zhoubný vliv na stěnu cév, obzvláště na endoteliální buňky tím, že snižuje biologickou dostupnost [oxidu dusnatého]; tím zvyšuje nitrobuněčný oxidační stres a spouští četné aterogenní (podporující vznik a rozvoj aterosklerózy[18] mechanismy. V této souvislosti epidemiologické výzkumy jasně prokázaly, že plazmatický homocystein je nezávislým rizikovým faktorem aterosklerózy.

Zvýšený homocystein je spojován se vzrůstem úmrtnosti

Prospektivní studie z USA z roku 1999[19], prospektivní studie z Izraele z roku 1999[20] a prospektivní studie z Norska z roku 2001[21] zjistily statisticky významný nárůst úmrtnosti u lidí s hladinami homocysteinu kolem 14-15 µmol/l. Prospektivní studie z Nizozemska z roku 2001 zjistila zvýšené riziko úmrtnosti, ale to nebylo statisticky významné, ačkoliv analýza ověřovala význam pouze mezi lidmi nad a pod 14 µmol/l[22]; kdyby testovali oproti lidem s méně než 10 µmol/l, zjištění by bylo přesvědčivější.

Všechny studie upravily své výsledky vzhledem ke krevnímu tlaku účastníků. Studie z USA, Norska a Nizozemska upravovaly také vzhledem k hladině cholesterolu.

Tyto studie poukazují na významné riziko úmrtnosti spojené s vysokými hladinami homocysteinu. Když zprůměrujete ty dvě studie, které počítaly riziko úmrtí na 5 µmol/l, obdržíte zvýšené riziko o 33 % při zvýšení homocysteinu o 5 µmol/l.

Souvislost homocysteinu a kardiovaskulárních chorob

Kardiovaskulární choroby zahrnují ischemickou chorobu srdeční (infarkt), onemocnění koronárních tepen (ucpání koronárních tepen směřujících do srdce) a mrtvici. V roce 2002 byly publikovány dvě meta-analýzy prospektivních studií zabývajících se homocysteinem a kardiovaskulárními chorobami.

The Homocysteine Studies Collaboration zahrnovala 11 prospektivních studií o ischemické chorobě srdeční a 8 o mrtvici.[23] Shromáždila data o 9025 osobách. Analýza The Homocysteine Studies Collaboration směřovala hlavně k otázce, o kolik by se mohlo redukovat množství chorob, pokud by se snížila hladina homocysteinu o 25 % (zhruba o 3 µmol/l). Po úpravách vzhledem k věku, pohlaví, kouření, systolickému krevnímu tlaku a celkové hladině cholesterolu vyšlo, že 25% snížení hladiny homocysteinu redukovalo riziko ischemické choroby srdeční o 11 % a riziko mrtvice o 19 %.

Druhá meta-analýza[24] prozkoumala 16 prospektivních studií o ischemické chorobě srdeční. Zvýšení homocysteinu o 5 µmol/l zvýšilo riziko infarktu o 23 %. V 8 prospektivních studiích o mrtvici zvýšil nárůst homocysteinu o 5 µmol/l riziko o 42 %. Výsledky byly upraveny vzhledem k věku, pohlaví, kouření, cholesterolu a krevnímu tlaku (s výjimkou jedné studie, která upravovala pouze vzhledem k věku a pohlaví).

V roce 2008 Humphrey a kol.[25] provedli meta-analýzu, která zahrnovala 24 kohortových studií. Zjistili, že zvýšení hladiny homocysteinu o každých 5 µmol/l zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční zhruba o 20 % nezávisle na tradičních rizikových faktorech ischemické choroby srdeční.

Snižování homocysteinu vitamíny u nevegetariánů

Je jasné, že většina lidí s mírně zvýšenou (nebo vyšší) hladinou homocysteinu ji může snížit prostřednictvím braní kyseliny listové a vitamínu B12. V roce 1998 publikoval The British Medical Journal analýzu 12 studií a dospěl k závěru, že kyselina listová v rozmezí 500-5000 µg/den snížila homocystein o 25 % a že doplňky B12 (průměrný příjem 500 µg/den) ho snížily o dalších 7 %. Doplňky vitamínu B6 (průměrně 16,5 mg/den) homocystein dále nesnížily.

500 µg B12/den je mnohem více, než je potřeba. V jedné studii zveřejněné v The British Medical Journal pouhých 100 µg B12/den (spolu s kyselinou listovou a B6) úspěšně snížilo homocystein ze 7,2 na 5,8 µmol/l.[2] V další studii pouhých 20 µg B12/den (spolu s kyselinou listovou a B6) vedlo k snížení homocysteinu z 11,9 na 7,8 µmol/l.[2] Menší množství B12 nebyla testována.

Lidé s onemocněním ledvin by neměli brát velké dávky kyanokobalaminu, protože ho často nedokáží efektivně z těla vylučovat. Pro více informací viz odstavec „Chronické selhávání ledvin“ ve článku Lidé, kteří by neměli brát kyanokobalaminovou formu B12. Navíc je dokázáno, že u těchto lidí není kyanokobalamin účinný při snižování hladiny homocysteinu.[57]

Sekundární prevence kardiovaskulárních chorob snížením homocysteinu

Proběhlo mnoho klinických testů, aby se zjistilo, jestli snížení homocysteinu pomocí vitamínových doplňků sníží počet kardiovaskulárních příhod u lidí, kterým už byla kardiovaskulární nemoc diagnostikována. Ačkoliv většina výzkumů neprokázala žádný blahodárný vliv[26][27][28][29][30][31][32][33][34], některé ho prokázaly při prevenci mrtvice[35][36][37][38].

V přehledu těchto studií z roku 2009 Antoniades a kol.[17] vyvozují:

Existující údaje podporují tezi, že léčení nízkými dávkami kyseliny listové (skrz fortifikované jídlo) může snížit výskyt kardiovaskulární příhody, ale u dalšího farmakologického léčení kyselinou listovou je nepravděpodobné, že u subjektů s plazmou [homocysteinem] v „normálním rozsahu“ [< 15 µmol/l] se dosáhne jakéhokoliv dodatečného blahodárného vlivu.

Primární prevence mrtvice

Ačkoliv se sekundární prevence kardiovaskulárních nemocí pomocí snižování homocysteinu neukázala být příliš nadějná, vyvstala však relevantnější otázka ohledně veganských diet a to zda snížení homocysteinu u lidí bez diagnostikované nemoci jí může v budoucnu zabránit. Zvláště jedna studie vrhla světlo na tuto otázku: Analýza[39] z roku 2006 ukázala, že snížení v poměrech úmrtí na mrtvici jak v USA tak v Kanadě bylo souvstažné s fortifikací potravin kyselinou listovou. Tato studie neměřila příjem kyseliny listové u jednotlivců a nedokazuje příčinnou souvislost. Nicméně je pořád docela působivá a její výsledky nasvědčují tomu, že mírné snížení homocysteinu u jinak zdravých lidí může zabránit mrtvici.

Nejsou náhodou vegani a veganky chráněni před kardiovaskulárními nemocemi?

Studie prokázaly, že vegani a veganky mají nižší úroveň cholesterolu[40] a nižší tlak[41] než nevegetariáni a nevegetariánky. Tyto a pravděpodobně další okolnosti veganské stravy, některé vedly k víře, že vegani a veganky jsou tak hodně chráněni před kardiovaskulárním onemocněním, že se nemusí strachovat ani o zvýšený homocystein. Nicméně, jak bylo zmíněno výše, studie úmrtnosti a kardiovaskulárních nemocí byly přizpůsobeny odlišnostem v úrovni cholesterolu a krevního tlaku. Větší vliv zvýšeného homocysteinu na mrtvici než na srdeční onemocnění by mohl vysvětlit, proč bylo na vegetariánech a vegetariánkách prokázáno, že mají nižší úrovně úmrtí na srdeční nemoci ale už ne na mrtvici.[42]

Jelikož vitamín B12 uspěje při normalizaci úrovně homocysteinu u většiny veganů a veganek a nemá vedlejší účinky, máme k dispozici jednoduché řešení, a žádný důvod riskovat.

B12, homocystein a demence

Tato sekce byla přesunuta do článku o depresi a demenci.

Homocystein a vrozené vady

O příjmu kyseliny listové v týdnech před a po početí bylo v alespoň čtyřech studiích[51] prokázáno, že snižuje počet vad nervové trubice jako je třeba rozštěp páteře. Ačkoliv pozornost byla primárně zaměřena na nedostatek kyseliny listové, byl v nich i zvýšený zájem o spoluúčast vitamínu B12 na vadách nervové trubice, což by bylo důležité pro veganky a vegany:

 • Molloy a kol. (2009, Irsko)[52] provedli tři oddělené case-control (český termín „případ-kontrola“ se obvykle nepoužívá – pozn. překl.) studie a zjistil, že u žen s úrovní séra B12 nižší než 300 pg/ml bylo významně pravděpodobnější, že její dítě se narodí s vadou nervové trubice.
 • Kirke a kol. (1993, Irsko)[53] studovali kyselinu listovou a B12 u 328 těhotných žen. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezí úrovněmi B12 žen, jejichž novorozeně se narodilo s vadou nervové trubice (243 pg/ml) a těch žen s novorozenětem bez této vady (296 pg/ml).
 • Afman a kol. (2001, Nizozemsko)[54] zjistili, že nízká úroveň aktivity B12 pětkrát zvyšovala riziko, že dítě bude mít vadu nervové trubice.
 • Wald a kol. (1996, Velká Británie)[55] studovali 135 žen, 27 z nich mělo dítě s vadou nervové trubice. Ženy, které měly dítě s touto vadou, měly úroveň B12 v prvním trimestru v průměru o 38 pg/ml nižší než kontrolní subjekty. Nicméně po upravení vzhledem ke kyselině listové, neexistoval žádný nezávislý vztah mezi B12 a vadou nervové trubice.

Na druhou stranu, není mi známa žádná zpráva o vrozených vadách dětí matek veganek s nedostatkem B12 a zdá se pravděpodobné, že kdyby tu tento problém byl, byl by ve vědecké literatuře zaznamenán. Když si zajistíte adekvátní příjem B12 (a kyseliny listové) v týdnech před a po početí, můžete tím u novorozeněte snížit možnost vrozené vady nervové trubice.

Na jakou úroveň B12 bychom se měli zaměřit?

Vzhledem k datům z National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) III, Selhub a kol.[44] vyvodili, že 300 pmol/l (405 pg/ml) je hranice pro udržení si homocysteinu na zdravé hladině. Této úrovně lze dosáhnout následováním doporučení v článku „Doporučení“.

Měli by si vegani a veganky své úrovně homocysteinu a B12 nechat změřit?

Viz článek „Měli bychom si otestovat stav vitamínu B12?“.

Odkazy

 1. Loehrer FM, Schwab R, Angst CP, Haefeli WE, Fowler B. Influence of oral S-adenosylmethionine on plasma 5-methyltetrahydrofolate, S-adenosylhomocysteine, homocysteine and methionine in healthy humans. J Pharmacol Exp Ther. 1997 Aug;282(2):845-50.
 2. 2,0 2,1 2,2 [Bez udání autora.] Lowering blood homocysteine with folic acid based supplements: meta-analysis of randomisedtrials. Homocysteine Lowering Trialists‘ Collaboration. BMJ. 1998 Mar 21;316(7135):894-8.
 3. 3,0 3,1 Cappuccio FP, Bell R, Perry IJ, Gilg J, Ueland PM, Refsum H, Sagnella GA, Jeffery S, Cook DG. Homocysteine levels in men and women of different ethnic and cultural background living in England. Atherosclerosis. 2002 Sep;164(1):95-102.
 4. ↑ Selhub J, Jacques PF, Dallal G, Choumenkovitch S, Rogers G. The use of blood concentrations of vitamins and their respective functional indicators to define folate and vitamin B12 status. Food Nutr Bull. 2008 Jun;29(2 Suppl):S67-73. Review. Link
 5. 4,0 4,1 4,2 Crane MG, Register UD, Lukens RH, Gregory R Cobalamin (CBL) studies on two total vegetarian (vegan) families. Vegetarian Nutrition. 1998; 2(3):87-92.
 6. 5,0 5,1 Haddad EH, Berk LS, Kettering JD, Hubbard RW, Peters WR. Dietary intake and biochemical, hematologic, and immune status of vegans compared with nonvegetarians. Am J Clin Nutr. 1999;70(suppl):586S-93S.
 7. 6,0 6,1 Mann NJ, Li D, Sinclair AJ, Dudman NP, Guo XW, Elsworth GR, Wilson AK, Kelly FD. The effect of diet on plasma homocysteine concentrations in healthy male subjects. Eur J Clin Nutr. 1999 Nov;53(11):895-9.
 8. 7,0 7,1 Mezzano D, Munoz X, Martinez C, Cuevas A, Panes O, Aranda E, Guasch V, Strobel P, Munoz B, Rodriguez S, Pereira J, Leighton F. Vegetarians and cardiovascular risk factors: hemostasis, inflammatory markers and plasma homocysteine. Thromb Haemost. 1999 Jun;81(6):913-7.
 9. 8,0 8,1 8,2 Mezzano D, Kosiel K, Martinez C, Cuevas A, Panes O, Aranda E, Strobel P, Perez DD, Pereira J, Rozowski J, Leighton F. Cardiovascular risk factors in vegetarians. Normalization of hyperhomocysteinemia with vitamin B(12) and reduction of platelet aggregation with n-3 fatty acids. Thromb Res. 2000 Nov 1;100(3):153-60.
 10. 9,0 9,1 Krajcovicova-Kudlackova M, Blazicek P, Kopcova J, Bederova A, Babinska K. Homocysteine levels in vegetarians versus omnivores. Ann Nutr Metab. 2000;44(3):135-8.
 11. 10,0 10,1 Refsum H, Yajnik CS, Gadkari M, Schneede J, Vollset SE, Orning L, Guttormsen AB, Joglekar A, Sayyad MG, Ulvik A, Ueland PM. Hyperhomocysteinemia and elevated methylmalonic acid indicate a high prevalence of cobalamin deficiency in Asian Indians. Am J Clin Nutr. 2001 Aug;74(2):233-41.
 12. 11,0 11,1 Herrmann W, Schorr H, Purschwitz K, Rassoul F, Richter V. Total homocysteine, vitamin b(12), and total antioxidant status in vegetarians. Clin Chem. 2001 Jun;47(6):1094-101.
 13. 12,0 12,1 Hung CJ, Huang PC, Lu SC, Li YH, Huang HB, Lin BF, Chang SJ, Chou HF. Plasma Homocysteine Levels in Taiwanese Vegetarians Are Higher than Those of Omnivores. J Nutr. 2002 Feb;132(2):152-158.
 14. 13,0 13,1 13,2 Bissoli L, Di Francesco V, Ballarin A, Mandragona R, Trespidi R, Brocco G, Caruso B, Bosello O, Zamboni M. Effect of vegetarian diet on homocysteine levels. Ann Nutr Metab. 2002;46(2):73-9.
 15. 14,0 14,1 Obeid R, Geisel J, Schorr H, Hubner U, Herrmann W. The impact of vegetarianism on some haematological parameters. Eur J Haematol. 2002 Nov;69(5-6):275-9.
 16. 15,0 15,1 Huang YC, Chang SJ, Chiu YT, Chang HH, Cheng CH. The status of plasma homocysteine and related B-vitamins in healthy young vegetarians and nonvegetarians. Eur J Nutr. 2003 Apr;42(2):84-90.
 17. 16,0 16,1 16,2 16,3 Herrmann W, Schorr H, Obeid R, Geisel J. Vitamin B-12 status, particularly holotranscobalamin II and methylmalonic acid concentrations, and hyperhomocysteinemia in vegetarians. Am J Clin Nutr. 2003 Jul;78(1):131-6.
 18. 17,0 17,1 Antoniades C, Antonopoulos AS, Tousoulis D, Marinou K, Stefanadis C. Homocysteine and coronary atherosclerosis: from folate fortification to the recent clinical trials. Eur Heart J. 2009 Jan;30(1):6-15. Epub 2008 Nov 23.
 19. Též arteriosklerózy; tj. kornatění tepen, vznikající v důsledku ukládání tukových látek do stěny tepny – pozn. překl.
 20. Bostom AG, Silbershatz H, Rosenberg IH, Selhub J, D’Agostino RB, Wolf PA, Jacques PF, Wilson PW. Nonfasting plasma total homocysteine levels and all-cause and cardiovascular disease mortality in elderly Framingham men and women. Arch Intern Med. 1999 May 24;159(10):1077-80.
 21. Kark JD, Selhub J, Adler B, Gofin J, Abramson JH, Friedman G, Rosenberg IH. Nonfasting plasma total homocysteine level and mortality in middle-aged and elderly men and women in Jerusalem. Ann Intern Med. 1999 Sep 7;131(5):321-30.
 22. Vollset SE, Refsum H, Tverdal A, Nygard O, Nordrehaug JE, Tell GS, Ueland PM. Plasma total homocysteine and cardiovascular and non cardiovascular mortality: the Hordaland Homocysteine Study. Am J Clin Nutr. 2001 Jul;74(1):130-6.
 23. Hoogeveen EK, Kostense PJ, Jakobs C, Dekker JM, Nijpels G, Heine RJ, Bouter LM, Stehouwer CD. Hyperhomocysteinemia increases risk of death, especially in type 2 diabetes: 5-year follow-up of the Hoorn Study. Circulation. 2000 Apr 4;101(13):1506-11.
 24. No author listed. Homocysteine and risk of ischemic heart disease and stroke: a meta-analysis. JAMA. 2002 Oct 23-30;288(16):2015-22.
 25. Wald DS, Law M, Morris JK. Homocysteine and cardiovascular disease: evidence on causality from a meta-analysis. BMJ. 2002 Nov 23;325(7374):1202.
 26. Humphrey LL, Fu R, Rogers K, Freeman M, Helfand M. Homocysteine level and coronary heart disease incidence: a systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc. 2008 Nov;83(11):1203-12.
 27. Bazzano LA, Reynolds K, Holder KN, He J. Effect of folic acid supplementation on risk of cardiovascular diseases: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA. 2006 Dec 13;296(22):2720-6. (Abstrakt)
 28. VITATOPS Trial Study Group. B vitamins in patients with recent transient ischaemic attack or stroke in the VITAmins TO Prevent Stroke (VITATOPS) trial: a randomised, double-blind, parallel, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2010 Sep;9(9):855-65. Epub 2010 Aug 3.
 29. Study of the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine (SEARCH) Collaborative Group, Armitage JM, Bowman L, Clarke RJ, Wallendszus K, Bulbulia R, Rahimi K, Haynes R, Parish S, Sleight P, Peto R, Collins R. Effects of homocysteine-lowering with folic acid plus vitamin B12 vs placebo on mortality and major morbidity in myocardial infarction survivors: a randomized trial. JAMA. 2010 Jun 23;303(24):2486-94.
 30. Ebbing M, Bleie O, Ueland PM, Nordrehaug JE, Nilsen DW, Vollset SE, Refsum H, Pedersen EK, Nygard O. Mortality and cardiovascular events in patients treated with homocysteine-lowering B vitamins after coronary angiography: a randomized controlled trial. JAMA. 2008 Aug 20;300(7):795-804.
 31. Khandanpour N, Loke YK, Meyer FJ, Jennings B, Armon MP. Homocysteine and peripheral arterial disease: systematic review and meta-analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009 Sep;38(3):316-22. Epub 2009 Jun 27. Review. (Abstrakt)
 32. Song Y, Cook NR, Albert CM, Van Denburgh M, Manson JE. Effect of homocysteine-lowering treatment with folic Acid and B vitamins on risk of type 2 diabetes in women: a randomized, controlled trial. Diabetes. 2009 Aug;58(8):1921-8. Epub 2009 Jun 2. (Abstrakt)
 33. Bonaa KH, Njolstad I, Ueland PM, Schirmer H, Tverdal A, Steigen T, Wang H, Nordrehaug JE, Arnesen E, Rasmussen K; NORVIT Trial Investigators. Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial infarction. N Engl J Med. 2006 Apr 13;354(15):1578-88. Epub 2006 Mar 12. (Abstrakt)
 34. Albert CM, Cook NR, Gaziano JM, Zaharris E, MacFadyen J, Danielson E, Buring JE, Manson JE. Effect of folic acid and B vitamins on risk of cardiovascular events and total mortality among women at high risk for cardiovascular disease: a randomized trial. JAMA. 2008 May 7;299(17):2027-36.
 35. Loland KH, Bleie O, Blix AJ, Strand E, Ueland PM, Refsum H, Ebbing M, Nordrehaug JE, Nygard O. Effect of homocysteine-lowering B vitamin treatment on angiographic progression of coronary artery disease: a Western Norway B Vitamin Intervention Trial (WENBIT) substudy. Am J Cardiol. 2010 Jun 1;105(11):1577-84. Epub 2010 Apr 10.
 36. Wang X, Qin X, Demirtas H, Li J, Mao G, Huo Y, Sun N, Liu L, Xu X. Efficacy of folic acid supplementation in stroke prevention: a meta-analysis. Lancet. 2007 Jun 2;369(9576):1876-82.
 37. Lonn E, Yusuf S, Arnold MJ, Sheridan P, Pogue J, Micks M, McQueen MJ, Probstfield J, Fodor G, Held C, Genest J Jr; Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) 2 Investigators. Homocysteine lowering with folic acid and B vitamins in vascular disease. N Engl J Med. 2006 Apr 13;354(15):1567-77. Epub 2006 Mar 12.
 38. Saposnik G, Ray JG, Sheridan P, McQueen M, Lonn E; Heart Outcomes Prevention Evaluation 2 Investigators. Homocysteine-lowering therapy and stroke risk, severity, and disability: additional findings from the HOPE 2 trial. Stroke. 2009 Apr;40(4):1365-72. Epub 2009 Feb 19.
 39. Lee M, Hong KS, Chang SC, Saver JL. Efficacy of homocysteine-lowering therapy with folic Acid in stroke prevention: a meta-analysis. Stroke. 2010 Jun;41(6):1205-12. Epub 2010 Apr 22.
 40. Yang Q, Botto LD, Erickson JD, Berry RJ, Sambell C, Johansen H, Friedman JM. Improvement in stroke mortality in Canada and the United States, 1990 to 2002. Circulation. 2006 Mar 14;113(10):1335-43.
 41. Appleby PN, Thorogood M, Mann JI, Key TJ. The Oxford Vegetarian Study: an overview. Am J Clin Nutr. 1999 Sep;70(3 Suppl):525S-531S.
 42. Appleby PN, Davey GK, Key TJ. Hypertension and blood pressure among meat eaters, fish eaters, vegetarians and vegans in EPIC-Oxford. Public Health Nutrition. 2002;5:645-654.
 43. Key TJ, Fraser GE, Thorogood M, Appleby PN, Beral V, Reeves G, Burr ML, Chang-Claude J, Frentzel-Beyme R, Kuzma JW, Mann J, McPherson K. Mortality in vegetarians and nonvegetarians: detailed findings from a collaborative analysis of 5 prospective studies. Am J Clin Nutr. 1999 Sep;70(3 Suppl):516S-524S.
 44. Nourhashemi F, Gillette-Guyonnet S, Andrieu S, Ghisolfi A, Ousset PJ, Grandjean H, Grand A, Pous J, Vellas B, Albarede JL Alzheimer disease: protective factors. Am J Clin Nutr. 2000 Feb;71(2):643S-649S.
 45. 44,0 44,1 Selhub J, Bagley LC, Miller J, Rosenberg IH. B vitamins, homocysteine, and neurocognitive function in the elderly. Am J Clin Nutr. 2000 Feb;71(2):614S-620S.
 46. McCaddon A, Davies G, Hudson P. Nutritionally independent B12 deficiency and Alzheimer disease. Arch Neurol. 2000 Apr;57(4):607-8.
 47. Van Dam F, Van Gool WA. Hyperhomocysteinemia and Alzheimer’s disease: A systematic review. Arch Gerontol Geriatr. 2009 May-Jun;48(3):425-30. Epub 2008 May 13. Review. (Abstrakt)
 48. Rieder CR, Fricke D. Vitamin B(12) and folate in relation to the development of Alzheimer’s disease. Neurology. 2001 Nov 13;57(9):1742-3
 49. Malouf R, Grimley Evans J. Folic acid with or without vitamin B12 for the prevention and treatment of healthy elderly and demented people. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD004514.
 50. Aisen PS, Schneider LS, Sano M, Diaz-Arrastia R, van Dyck CH, Weiner MF, Bottiglieri T, Jin S, Stokes KT, Thomas RG, Thal LJ; Alzheimer Disease Cooperative Study. High-dose B vitamin supplementation and cognitive decline in Alzheimer disease: a randomized controlled. JAMA. 2008 Oct 15;300(15):1774-83.
 51. Appleby PN, Key TJ, Thorogood M, Burr ML, Mann J. Mortality in British vegetarians. Public Health Nutr. 2002 Feb;5(1):29-36. Abstrakt
 52. Refsum H. Folate, vitamin B12 and homocysteine in relation to birth defects and pregnancy outcome. Br J Nutr. 2001 May;85 Suppl 2:S109-13.
 53. Molloy AM, Kirke PN, Troendle JF, Burke H, Sutton M, Brody LC, Scott JM, Mills JL. Maternal vitamin B12 status and risk of neural tube defects in a population with high neural tube defect prevalence and no folic acid fortification. March 2, 2009. Pre-publication.
 54. Kirke PN, Molloy AM, Daly LE, Burke H, Weir DG, Scott JM. Maternal plasma folate and vitamin B12 are independent risk factors for neural tube defects. Q J Med. 1993 Nov;86(11):703-8.
 55. Afman LA, Van Der Put NM, Thomas CM, Trijbels JM, Blom HJ. Reduced vitamin B12 binding by transcobalamin II increases the risk of neural tube defects. QJM. 2001 Mar;94(3):159-66.
 56. Wald NJ, Hackshaw AD, Stone R, Sourial NA. Blood folic acid and vitamin B12 in relation to neural tube defects. Br J Obstet Gynaecol. 1996 Apr;103(4):319-24.
 57. 61. Spence JD, Stampfer MJ. Understanding the complexity of homocysteine lowering with vitamins: the potential role of subgroup analyses. JAMA. 2011 Dec 21;306(23):2610-1. Link

Written by Michal

15 února, 2011 na 00:18

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: