Vitamín B12: Berete ho?

Vegani, veganky a vitamín B12

Veganští kojenci a batolata s nedostatkem B12

leave a comment »

Pokud není řečeno jinak, všichni kojenci byli do zhruba šestého až dvanáctého měsíce zdraví, načež se jim přestalo dařit a začali vykazovat vývojové regrese. Všichni se stali otupělými a ztratili schopnost přiměřeně používat svaly. Někteří špatně vnímali a většina měla makrocytickou anémii. Sekce „Dodatečné symptomy“ obsahují výčty dodatečných symptomů k těm právě popsaným.

Obvyklé sérum B12 (sB12) u kojenců: 160-1300 pg/ml

2009, Izrael, 7 měsíců

Sérum B12: nedostatečné

Po celou dobu výlučně kojena svou matkou striktní vegetariánkou (až do přijetí v nemocnici).

Ve věku jednoho roku vykazovala obvyklé společenské interakce, ale vývojově se zpožďovala a měla snížený tonus (hypotonie) obvyklých reflexů šlach.

Reference: Abu-Kishk I, Rachmiel M, Hoffmann C, Lahat E, Eshel G. Infantile encephalopathy due to vitamin deficiency in industrial countries. Childs Nerv Syst. 2009 Jul 8. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 19585126.

2008, Francie, 6 měsíců

Sérum B12: 10 pM

Výlučně kojen striktní vegetariánskou matkou (až do přijetí v nemocnici).

Ve věku 2 let jeho neurologický vývoj probíhal normálně.

Reference: Chalouhi C, Faesch S, Anthoine-Milhomme MC, Fulla Y, Dulac O, Cheron G. Neurological consequences of vitamin B12 deficiency and its treatment. Pediatr Emerg Care. 2008 Aug;24(8):538-41. PubMed PMID: 18708898.

2007, Francie, dva kojenci 11 a 13 měsíců

Sérum B12: nedostatečné

Výlučně kojeni striktními vegetariánkami.

Výsledky/poznámky: Závěr není z abstraktu zřejmý (článek je ve francouzštině).

Reference: Mathey C, Di Marco JN, Poujol A, Cournelle MA, Brevaut V, Livet MO, Chabrol B, Michel G. Failure to thrive and psychomotor regression revealing vitamin B12 deficiency in 3 infants Arch Pediatr. 2007 May;14(5):467-71. Epub 2007 Apr 6. Francouzsky.

2005, Francie, dívka, 9,5 měsíce

Sérum B12: nedostatečné

Dívka byla výlučně kojena matkou vegankou, která také měla nedostatek B12.

Výsledky/poznámky: Z abstraktu nejsou zjevné závěry (článek je ve francouzštině).

Reference: Wagnon J, Cagnard B, Bridoux-Henno L, Tourtelier Y, Grall JY, Dabadie A. Breastfeeding and vegan diet J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2005 Oct;34(6):610-2. Francouzsky.

2005, Itálie, chlapec, 10 měsíců

Sérum B12: 30 pg/ml

uMMA: 851 (obvykle je < 2)

Kojenec byl kojen matkou, která byla deset let vegankou.

Dodatečné symptomy: Pracné dýchání, zakrnění (atrofie) mozku.

Léčení: 1000 µg/den B12, 7,5 mg/den kyseliny listové, 50 mg/den železa a dán na podporu dýchání (ventilace).

Výsledky/poznámky: Značné zlepšení 11 dní po převozu. Ve věku 4 let dosáhl důležitých zlepšení, ale přesto trpěl psychomotorickým zpožděním a nechtěnými pohyby, když byl rozrušený.

Reference: Codazzi D, Sala F, Parini R, Langer M. Coma and respiratory failure in a child with severe vitamin B(12) deficiency. Pediatr Crit Care Med. 2005 Jul;6(4):483-5.

2003, USA (Georgie), 2 kojenci

Když se tenhle příběh dostal v roce 2003 ven, vyskytly se na webu proti-články z nichž jeden tvrdil, že tito kojenci trpěli genetickým defektem metabolismu B12 spíše než nedostatkem jeho příjmu. Z toho důvodu zde objasňuji některé informace o těchto dvou kojencích.

 • Případ 1
  • Matka: Veganka beroucí doplňky. Brala doplňky, ale množství B12 není známo.
  • Kojenec:
   • Kojena po prvních 8 měsíců (patrně dostávala i jiná jídla).
   • Mezi 8. a 15. měsícem se stravovala vegansky – bez příjmu B12.
   • V 15. měsíci:
    • Nedaří se jí dobře, objevuje se zpomalení vývoje.
    • Sérum B12: 100 pg/ml (obvyklé: 210-911).
    • Kyselina methylmalonová (MMA) v moči: znatelně zvýšená.
    • Léčení:
     • Po první tři dny: Dodatečné jídlo pomocí trubice; 2000µg a 3000µg injekce B12.
     • Později jí byly předepsány denní perorální doplňky B12.
   • Ve 32 měsících: Zlepšovala se, ale stále měla opožděný vývoj.

Toto dítě zjevně bylo mezi 8. a 15. měsícem vegankou pravděpodobně bez jakéhokoliv příjmu B12 (z této studie není úplně zjevné, zda dítě v této době ještě bylo kojeno). MMA je tím nepřesnějším indikátorem fungování B12 a MMA u tohoto dítěte byla zřetelně zvýšená, což ukazuje na to, že buď trpěla nedostatkem jeho příjmu nebo problémy s jeho absorpcí nebo neschopností ho využít. Dostala dvě injekce B12 v 15. měsíci a dále byla léčena doplňky B12.

Zlepšení díky injekcím B12 můžou obecně trvat 3 až 6 měsíců. Dítě se po injekcích B12 zjevně zlepšovalo i ve svém 17. měsíci, což indikuje, že nemělo problém s využitím B12. Ačkoliv je možné, že toto dítě neabsorbovalo B12 efektivně a musí spoléhat na vyšší než obvyklé dávky, její problémy byly pravděpodobně způsobeny tím, že měla nízký nebo žádný příjem B12 mezi 8. a 15. měsícem.

 • Případ 2
  • Matka: Na rostlinné stravě s malým množstvím zvířecích produktů; „přerušovaně“ brala 250 µg B12.
  • Kojenec:
   • Výlučně kojen po prvních 9 měsíců.
   • V devátém měsíci:
    • Růst a vývoj se zdál zpožděný.
    • Léčení: K mateřskému mléku bylo přidáno ovoce a sušené obiloviny.
   • V jedenáctém měsíci:
    • Chabá řeč a slabý růst.
    • Léčení: Zkoušeli sóju a mléčnou dětskou výživu, ale nebylo to dobře snášeno; proto začali s přípravkem Mulitagrain Milk (obsah B12, byl-li nějaký, nebyl uveden), kuřecím a nespecifikovaným vitamínovým doplňkem.
   • Ve třicátém měsíci:
    • Sérum B12: 100 pg/ml (obvyklé: 210-911).
    • MMA v moči: Mírně zvýšená.
    • Homocysteinová plazma: 12,4 umol/l (obvyklá 3,3-8,3).
    • Střední objem erytrocytu: 103,2 fl (obvyklý: 77-86).
    • Sérum kyseliny listové na obvyklé úrovni.
    • Léčení:
     • 1000µg injekce B12.
     • O dva týdny později: 1000µg tablety B12 pod jazyk.
     • Poskytování terapií na zlepšení řeči, jazyka a ergoterapie (léčba prací – pozn. překl.).
   • Ve 36. měsíci: Malé zpoždění v oblasti řeči a jemné motoriky, ale hrubá motorika byla normální.

Tento kojenec měl dva indikátory špatné aktivity B12: poněkud zvýšenou MMA a vysoký homocystein a střední objem erytrocytu při obvyklé hladině kyseliny listové. Jakmile byl injekcí vpraven vitamín B12, jeho vývoj se zlepšil. Jeho vývoj byl opět zkontrolován po pouhých šesti měsících od injekce, takže je možné, že trpěl neschopností absorpce nebo využití B12.

Protože zde není indikace toho, že by kdy dostával přiměřené dávky B12 na pravidelné bázi, nedostatek B12 ve stravě je tím nejpravděpodobnějším vysvětlením.

Reference: Bez udání autorů. Z Centers for Disease Control and Prevention. Neurologic impairment in children associated with maternal dietary deficiency of cobalamin–Georgia, 2001. JAMA. 2003 Feb 26;289(8):979-80.

2001, Česká republika, dívka, 13 měsíců, sérum B12: nízké

Dodatečné symptomy: Mozková atrofie.

Léčení: Doplňky B12.

Výsledky/poznámky: Abstrakt v angličtině říká, že od 9. měsíce věku byla krmena pouze „zeleninou“, ale Marek Voršilka mě informoval, že studie v češtině píše, že byla krmena paletou rostlinných potravin včetně ovoce, brambor, prosa, kukuřičné kaše, čočky, fazolí, rýže, mrkve, sójového mléka, slunečnicových, lněných a sezamových semínek. Měla zvýšenou MMA. Stav se po léčení zlepšil.

Reference: Smolka V, Bekarek V, Hlidkova E, Bucil J, Mayerova D, Skopkova Z, Adam T, Hruba E, Kozich V, Buriankova L, Saligova J, Buncova M, Zeman J. Metabolic complications and neurologic manifestations of vitamin B12 deficiency in children of vegetarian mothers Cas Lek Cesk. 2001 Nov 22;140(23):732-5. Česky. (Abstrakt)

2001, Česká republika, chlapec, 8 měsíců věku, sérum B12: nízké

Léčení: Doplňky B12.

Výsledky/poznámky: Po šestém měsíci dostával pouze mateřské mléko a ovocný džus. Měl zvýšenou MMA a homocystein. Matčino B12 bylo nízké. Po léčení se jeho stav zlepšil, ale pořád trpěl problémy včetně zpomalení vývoje jazyka.

Reference: Smolka V, Bekarek V, Hlidkova E, Bucil J, Mayerova D, Skopkova Z, Adam T, Hruba E, Kozich V, Buriankova L, Saligova J, Buncova M, Zeman J. Metabolic complications and neurologic manifestations of vitamin B12 deficiency in children of vegetarian mothers Cas Lek Cesk. 2001 Nov 22;140(23):732-5. Česky. (Abstrakt)

2001, Maďarsko, 9 měsíců, sérum B12: neudáno

Dodatečné symptomy: Opakující se zvracení, problémy s polykáním, chvění.

Léčení: Injekce B12.

Výsledky/poznámky: Drastické zlepšení během několika dnů. Krev byla za šest týdnů v pořádku. Článek je v maďarštině. Dostupný byl pouze abstrakt.

Reference: Fogarasi A, Neuwirth M, Bekesi A, Bocskai E. [Studie nemá název.] Orv Hetil. 2001 Nov 18;142(46):2581-5. Maďarsky. (Abstrakt)

2000, Itálie, chlapec, 22 měsíců, sérum B12: 75 pg/ml

Dodatečné symptomy: pH 6,95 (vážná acidóza – tj. snížené pH – pozn. překl.).

Léčení: 1000 µg/den nitrožilního hydroxokobalaminu, biotin, karnitin a vysokokalorická nízkoproteinová dětská strava.

Výsledky/poznámky: Matčina úroveň B12 byla 162 pg/ml. Během tří měsíců se zcela zotavil. Protože neměl zvýšený homocystein, vedlo to výzkumníky k názoru, že chlapec trpěl lehkým geneticky způsobeným nedostatkem methylmalonyl-CoA mutázy, který byl zhoršen nízkým příjmem B12.

Reference: Ciani F, Poggi GM, Pasquini E, Donati MA, Zammarchi E. Prolonged exclusive breast-feeding from vegan mother causing an acute onset of isolated methylmalonic aciduria due to a mild mutase deficiency. Clin Nutr. 2000 Apr;19(2):137-9.

1999, Austrálie, 2 novorozenci

Ve screeningu 137 120 novorozenců na vrozené poruchy metabolismu byly nalezeny dvě děti matek veganek s nedostatkem B12. Bližší informace nebyly sděleny. „Nedostatek B12“ nebyl blíže specifikován.

Reference: Wiley V, Carpenter K, Wilcken B. Newborn screening with tandem mass spectrometry: 12 months‘ experience in NSW Australia. Acta Paediatr. Suppl 1999 Dec;88(432):48-51

1999, Francie, chlapec, 10 měsíců, sérum B12: neudáno

Dodatečné symptomy: Dávení, edém (otok).

Léčení: 300 µg B12 denně.

Výsledky/poznámky: Trpěl na chvění svalů po první čtyři dny léčby. Po dvou měsících se dostal do normálu. Matka měla sB12 na 109 pg/ml a její vnitřní faktor fungoval normálně.

Reference: Renault F, Verstichel P, Ploussard JP, Costil J. Neuropathy in two cobalamin-deficient breast-fed infants of vegetarian mothers. Muscle Nerve. 1999 Feb;22(2):252-4.

1999, Francie, chlapec, 12 měsíců, sérum B12: neudáno

Dodatečné symptomy: Nízká úroveň červených a bílých krvinek a krevních destiček.

Léčení: 1000 µg B12 denně.

Výsledky/poznámky: Měl zvýšený homocystein a MMA v moči. Trpěl na chvění svalů po první tři dny léčby. Po třech týdnech se dostal do normálu.

Reference: Renault F, Verstichel P, Ploussard JP, Costil J. Neuropathy in two cobalamin-deficient breast-fed infants of vegetarian mothers. Muscle Nerve. 1999 Feb;22(2):252-4.

1999, Austrálie, chlapec, 18 měsíců, sérum B12: 202 pg/ml

Dodatečné symptomy: V jednom roku věku se přestal vyvíjet.

Léčení: Injekce o 500 µg B12 denně.

Výsledky/poznámky: Matčina strava vykazovala příjem B12 na úrovni 0,3 µg na den a její sB12 bylo 202. Trpěla malabsorpcí B12 snad kvůli dočasnému problému s tenkým střevem, který vznik z nedostatku B12. Při léčení se chlapcovo cukání vyvinulo v záchvaty, ale jeho neurologický stav se ve stejnou chvíli postupně zlepšoval.

Reference: Grattan-Smith PJ, Wilcken B, Procopis PG, Wise GA. The neurological syndrome of infantile cobalamin deficiency: developmental regression and involuntary movements. Mov Disord. 1997 Jan;12(1):39-46.

1999, Austrálie, dívka, 12 měsíců, sérum B12: 50 pg/ml

Dodatečné symptomy: Podrážděnost, letargie a zácpa.

Léčení: Injekce o 1500 µg B12.

Výsledky/poznámky: Po druhé injekci se u ní objevilo chvění, které mizelo, jak se její stav vracel do normálu.

Reference: Grattan-Smith PJ, Wilcken B, Procopis PG, Wise GA. The neurological syndrome of infantile cobalamin deficiency: developmental regression and involuntary movements. Mov Disord. 1997 Jan;12(1):39-46.

1999, Austrálie, chlapec, 10 měsíců, sérum B12: 47 pg/ml

Dodatečné symptomy: Občasné chvění, které se objevilo ve čtvrtém měsíci.

Léčení: 1000µg injekce B12 denně po šest dní.

Výsledky/poznámky: Po léčbě se u něj objevilo chvění, které trvalo šest týdnů. Ve 23 měsících byly motorické schopnosti na obvyklé úrovni, ale duševní vývoj se zdál být pomalý na jeho věk.

Reference: Grattan-Smith PJ, Wilcken B, Procopis PG, Wise GA. The neurological syndrome of infantile cobalamin deficiency: developmental regression and involuntary movements. Mov Disord. 1997 Jan;12(1):39-46.

1997, Německo, chlapec, 14 měsíců, sérum B12: neudáno

Dodatečné symptomy: Vážné nervové problémy. Do nemocnice byl přijat v kómatu. Vážná atrofie mozku.

Léčení: Jedna injekce 250 µg B12. 25 µg perorální B12 denně a obohacenou sójovou dětskou výživu.

Výsledky/poznámky: uMMA byla na začátku velice vysoká. Matka byla šest let veganka a předtím osm let vegetariánka. Velká část její stravy byla vitariánská (syrová). Chlapec byl kojen po prvních devět měsíců a poté jedl malé množství ovoce.

Během několika hodin nabyl vědomí. Po třech dnech byl schopen chodit, jíst, pít a byl z nemocnice propuštěn. Rodiče souhlasili s tím, že mu budou dávat sójovou dětskou výživu a perorální B12. Lebeční magnetická rezonance o 10 týdnů později ukázala, že všechny strukturální mozkové abnormality vymizely, ale chlapec pořád vykazoval nervové poškození. Ve dvou letech stále vykazoval psychomotorickou retardaci, býval nervózní a měl problémy se soustředěním. Ani trochu nemluvil.

Jeho tříletá sestra měla úroveň B12 na 139 pg/ml. Matka měla úroveň B12 na 149 pg/ml, což se vrátilo do normálu po přijímání perorálních doplňků.

Reference: von Schenck U, Bender-Gotze C, Koletzko B. Persistence of neurological damage induced by dietary vitamin B-12 deficiency in infancy. Arch Dis Child. 1997 Aug;77(2):137-9.

1997, Švýcarsko, dívka, 14 měsíců, sérum B12: 124 pg/ml

Dodatečné symptomy: Vážná atrofie mozku.

Léčení: Multivitamín, železo, kyselina listová, stopové prvky, 1 ng[1] B12 každý druhý den.

Výsledky/poznámky: Na léčbu reagovala dobře a ve 20 měsících mohla už sama sedět, lézt, s pomocí chodit a říkat jednoduchá slova.

Reference: Lovblad K, Ramelli G, Remonda L, Nirkko AC, Ozdoba C, Schroth G. Retardation of myelination due to dietary vitamin B12 deficiency: cranial MRI findings. Pediatr Radiol. 1997 Feb;27(2):155-8.

1996, Řecko, 3 chlapci a jedna dívka, 2-5 týdnů, sérum B12: velmi nízké

Dodatečné symptomy: Málo hemoglobinu, bez megaloblastické anémie. Tři ze čtyř zvraceli. Zvýšená močová MMA (přesné číslo neudáno).

Léčení: „Přiměřené léčení“.

Výsledky/poznámky: Matky měly také zvýšenou močovou MMA. Všem dětem se dařilo po 4-5,5 letech velice dobře.

Reference: Drogari E, Liakopoulou-Tsitsipi T, Xypolyta-Zachariadi A, Papadellis F, Kattamis C. Transient methylmalonic aciduria in four breast fed neonates of strict vegetarian mothers in Greece. Journal of inherited metabolic disease. 1996 19S:A84. (Pouze abstrakt.)

1993, Francie, 15 měsíců, sérum B12: velmi nízké

Dodatečné symptomy: Vážná megaloblastická anémie. Pozastavený růst. Bez svalového tonusu a psychomotorického vývoje.

Léčení: Injekce a snad i krevní transfúze.

Výsledky/poznámky: Velice nízká úroveň B12 v mateřském mléku matky, která byla v té době deset let veganka. Růst dítěte a jeho psychomotorický vývoj byl ve čtyřech letech normální.

Reference: Monfort-Gouraud M, Bongiorno A, Le Gall MA, Badoual J. Severe megaloblastic anemia in child breast fed by a vegetarian mother. Ann Pediatr (Paris). 1993 Jan;40(1):28-31. [Článek ve francouzštině.] (Abstrakt)

1991, Švýcarsko, dívka, 9 měsíců, sérum B12: 28 pg/ml

Dodatečné symptomy: Atrofie očního nervu.

Léčení: 1000µg injekce B12 po čtyři dny. 1000 µg perorálně pátý den.

Výsledky/poznámky: Močová MMA a plazma homocysteinu byly na začátku velice vysoké.

Všechny problémy se svaly vymizely po deseti dnech. Dívka byla propuštěna z nemocnice a rodičům byl předepsán perorální B-komplex obsahující B12. Rodiče souhlasili, že přidají vejce a mléčné produkty do její stravy. V patnáctém měsíci byla její fyzická konstituce i laboratorní hodnoty v pořádku.

Reference: Kuhne T, Bubl R, Baumgartner R. Maternal vegan diet causing a serious infantile neurological disorder due to vitamin B12 deficiency. Eur J Pediatr. 1991 Jan;150(3):205-8.

1992, Austrálie, 3 kojenci

Výsledky/poznámky: Autoři prozkoumali případy nedostatku B12, které se během posledních deseti let objevily v Prince of Wales Children’s Hospital, aby vytvořili dlouhodobou vyšetřující zprávu. Tři ze šesti pacientů byli kojenci matek vegetariánek. Jeden měl v pěti letech duševní vývoj na pomezí normality.

Reference: Graham SM, Arvela OM, Wise GA. Long-term neurologic consequences of nutritional vitamin B12 deficiency in infants. J Pediatr. 1992 Nov;121(5 Pt 1):710-4.

1992, Kanada, dívka, 2,5 měsíce, sérum B12: 104 pg/ml

Dodatečné symptomy: Bez příznaků.

Léčení: Perorální B12.

Výsledky/poznámky: Močová MMA byla původně na 537 µmol/mmol kreatininu, ale spadla na 10,9 po dvoutýdenním léčení. Úroveň B12 matky byla 81 pg/ml.

Reference: Michaud JL, Lemieux B, Ogier H, Lambert MA. Nutritional vitamin B12 deficiency: two cases detected by routine newborn urinary screening. Eur J Pediatr. 1992 Mar;151(3):218-20.

1990, Izrael, 14 měsíců, sérum B12: neudáno

Dodatečné symptomy: Vážné poškození nervů.

Léčení: Terapie vitamínem B12.

Výsledky/poznámky: Částečné zlepšení.

Reference: Bar-Sella P, Rakover Y, Ratner D. Vitamin B12 and folate levels in long-term vegans. Isr J Med Sci. 1990;26:309-312.

1989, Francie, dívka, 6 měsíců, sérum B12: 45 pg/ml

Dodatečné symptomy: Hemoglobin: 1,9 g/dl.

Léčení: Injekce B12.

Výsledky/poznámky: Úroveň B12 rodičů: 110 a 105 pg/ml. B12 v mateřském mléce: 12 pg/ml. Léčení bylo úspěšné.

Reference: Cheron G, Girot R, Zittoun J, Mouy R, Schmitz J, Rey J. Severe megaloblastic anemia in 6-month-old girl breast-fed by a vegetarian mother. Arch Fr Pediatr. 1989 Mar;46(3):205-7. [Článek ve francouzštině.] (Abstrakt)

1987, Německo, chlapec, 18 měsíců, sérum B12: 63 pg/ml

Dodatečné symptomy: Postupující nervová choroba od 6. měsíce věku.

Léčení: 1000 µg B12/den.

Výsledky/poznámky: Sérum MMA a močová MMA nebyly zvýšené. Za pět týdnů anémie vymizela a nervové problémy dramaticky ustoupily. Ve 26 měsících se projevoval jako dvanáctiměsíční s přehnanými reflexy. I později vykazoval psychomotorická zlepšení. Autoři přišli s domněnkou, že úroveň MMA byla normální proto, že dostával malá množství zvířecích produktů předtím, než byl přijat do nemocnice.

Reference: Stollhoff K, Schulte FJ. Vitamin B12 and brain development. Eur J Pediatr. 1987 Mar;146(2):201-5.

1986, Švýcarsko, chlapec, 11 měsíců, sérum B12: neudáno

Léčení: Přijat do nemocnice a dostal tři 500µg injekce B12 během šesti dní.

Výsledky/poznámky: Plně se zotavil. Byl propuštěn z nemocnice a matce byly dány perorální vitamínové doplňky obsahující 6 µg B12/den a perorální železo. Matka neposlechla radu a nedávala dítěti doplněk železa. Dítě bylo za dva měsíce znovu přijato do nemocnice a vykazovalo nedostatek železa. Byly mu předepsány doplňky železa a jeho krevní hodnoty se vrátily během jednoho měsíce do normálu. Nedostatek B12 nebyl po perorálním doplňování zaznamenán.

Kojenec bylo dvojče. O druhém dvojčeti nebylo zaznamenáno, že by měl problémy.

Reference: Gambon RC, Lentze MJ, Rossi E. Megaloblastic anaemia in one of monozygous twins breast-fed by their vegetarian mother. Eur J Pediatr. 1986 Dec;145(6):570-1.

1986, USA, chlapec, sérum B12: neudáno

Dodatečné symptomy: Otoky rukou, chodidel a břicha.

Léčení: Krevní transfúze, 1000µg injekce B12 po pět dní.

Dítě a matka: 50 µg B12/den po dobu jednoho měsíce; multivitamíny po čtyři měsíce.

Výsledky/poznámky: Zlepšil se během 48 hodin. Čtvrtý den propuštěn z nemocnice. Po šesti měsících se mu dařilo mnohem lépe.

Rodiče byli šest let vegani. Dva týdny před hospitalizací jim naturopat/ka doporučil/a, aby ho vzali do nemocnice. Rodiče to odmítli, ale matka souhlasila, že chlapci začne dávat multivitamín.

Reference: Sklar R. Nutritional vitamin B12 deficiency in a breast-fed infant of a vegan-diet mother. Clin Pediatr (Phila). 1986 Apr;25(4):219-21.

1985, Norsko, dívka, 2 roky, sérum B12: 54 pg/ml

Léčení: Injekce B12, vitamín D, vápník a železo.

Výsledky/poznámky: Mimo jiné trpěla křivicí (rachitidou). Dívka jedla malá množství mléka, vajec a oleje z tresčích jater. Symptomy křivice a nedostatku B12 se za dva týdny vyřešily.

Matka byla těhotná a její sérum B12 bylo 149 pg/ml. Byly jí předepsány injekce B12 a multivitamín; matce i dítěti se poté dařilo dobře.

Reference: Hellebostad M, Markestad T, Seeger Halvorsen K. Vitamin D deficiency rickets and vitamin B12 deficiency in vegetarian children. Acta Paediatr Scand. 1985 Mar;74(2):191-5.

1983, Dominika[2], chlapec, 12 měsíců, sérum B12: neudáno

Dodatečné symptomy: Zvracení.

Léčení: Perorální B12 po 42 dní.

Výsledky/poznámky: Plně se zotavil.

Reference: Close, GC. Rastafarianism and the vegans syndrome. British Medical Journal. 1983;286(Feb 5):473.

1981, USA, chlapec, 6 měsíců, sérum B12: neudáno

Dodatečné symptomy: Selhání srdce.

Léčení: Injekce B12.

Výsledky/poznámky: Matčino B12 bylo 278 pg/ml. Do 28. dne byly všechny krevní hodnoty v normálu. Kojenec pak dostával 50 µg B12 dvakrát týdně.

Reference: Davis JR, Goldenring J, Lubin B. Nutritional vitamin B12 deficiency in infants. Am J Dis Child. 1981(Jun);135:566-7.

Poznámky pod čarou

 1. Ten „1 ng“ byla pravděpodobně typografická chyba a asi měli namysli „1 mg“ (tj. 1000 µg).
 2. Ostrov v Karibiku.

Written by newman

Únor 15, 2011 na 01:03

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: