Vitamín B12: Berete ho?

Vegani, veganky a vitamín B12

Veganské zdroje

4 komentáře

Je vitamín B12 veganský?

Vitamín B12 nacházející se v doplňcích B12 a fortifikovaných potravinách je vytvářen bakteriemi – zdrojem nejsou živočišné produkty. Nicméně některé společnosti můžou do svých doplňků B12 přidávat želatinu, ale zdá se, že už to není tak časté jako v minulosti. Je snadné najít veganský doplněk B12 ať už na internetu nebo ve zdravých výživách.

Existují však společnosti prodávající „živoucí jídlo“, které spoléhají na spirulinu nebo jinou mořskou trávu jako na zdroj B12. Na takovéto produkty byste jako na zdroj B12 spoléhat neměli, protože testováním bylo zjištěno, že nejsou důvěryhodným zdrojem aktivního vitamínu B12 (více informací).

Fortifikované potraviny

Je mnoho potravin fortifikovaných B12 například: rostlinná mléka, náhražky masa, cereálie k snídani, nutriční kvasnice.

Doporučená denní dávka B12 uvedená na nutričním štítku potraviny se vztahuje k 6 µg, což byla DDD v roce 1968. Pokud štítek tvrdí, že potravina obsahuje 25 % DDD vitamínu B12, má ho tedy ve skutečnosti 1,5 µg (25 % z 6 µg = 1,5 µg). (Platné pro USA, v EU se procenta udávají k 1 µg B12 nebo 2,4 od roku 2012. – pozn. překl.)

Pivovarské a nutriční kvasnice

Pivovarské a nutriční kvasnice neobsahují B12, pokud jím nejsou fortifikovány. V současnosti jsou na trhu alespoň dvoje veganské kvasnice fortifikované B12: Red Star Vegetarian Support FormulaTwinlabSuperRich Yeast Plus (osobní komunikací s Twinlab jsem ověřil, že fortifikují vitamínem B12; 3. června 2003). Naneštěstí jsou zde nevýhody závisíte-li výhradně na nutričních kvasnicích fortifikovaných B12:

 • Nutriční kvasnice často pocházejí ze zásobníků ve zdravých výživách. Nedala-li by si zaměstnankyně obchodu pozor, snadno by objednala špatné nutriční kvasnice z distribučního katalogu, který obvykle obsahuje mnoho druhů nutričních kvasnic. Bylo by také jednoduché nechtěně dát špatné kvasnice do zásobníku s vegetariánskými kvasnicemi.
 • B12 je citlivý na světlo. Nutriční kvasnice jsou často vystaveny světlu, protože bývají uskladněny v průhledných zásobnících nebo plastových sáčcích.
 • Alespoň jeden vegan, který si myslel, že přijímá B12 z nutričních kvasnic si přivodil symptomy nedostatku B12, které vymizely poté, co si vzal doplněk s B12. (Autor má namysli Alexe Herschafta – pozn. překl.)

Pokud používáte Red Star Vegetarian Support Formula k získání B12, ujistěte se, že opravdu dostáváte to, co si myslíte, že dostáváte. Je asi nejlepší je skladovat v chladničce nebo mrazáku – mimo dosah světla.

Přátelské upozornění: Nutriční kvasnice Red Star Vegetarian Support Formula mají mnoho jiných nutrientů a sám je jím; ale vegani by, podle mého názoru, neměli na nich záviset jakožto na svém výhradním zdroji B12.

Příprava pokrmů

Vaření může zničit B12, přirozeně se nacházející v pokrmech ze zvířecích produktů. Kyanokobalamin, tedy forma nacházející se ve fortifikovaných potravinách, může být během vaření stabilnější. Například ve středně kyselém prostředí (pH 4-7) kyanokobalamin může snést vaření při 120 °C.[1]

Multivitamíny

Vegani, kteří spoléhají výhradně multivitamíny obsahující jenom malé dávky B12 (řekněme méně než 10 µg), podstupují několik s tím spojených rizik:

 • Herbert a kol.[2] (1982, USA) referují, že vitamíny B1, B3, C a E a měď a železo můžou zničit B12. Testovali 15 multivitamínových přípravků, které denně používá odhadem sto milionů Američanů na neaktivní analogy B12 a všechny přípravky obsahovaly nějaké (6-27 % z celkového množství korinoidů – kyanokobalamin, tedy B12, patří mezi korinoidy – pozn. překl.).
 • Vitamín C v dávkách nad 500 mg podávaných při jídle nebo do jedné hodiny po jídle, může zmenšit dostupnost B12 nebo ho úplně zničit.[3]
 • Mnoho multivitamínů nemůže být cucáno, což je u některých lidí důležité pro absorpci B12.

Jinak řečeno: pokud je multivitamín možno cucat a dodává 10 µg B12 (ve formě kyanokobalaminu) nebo více a je-li brán denně, je s největší pravděpodobností dobrým zdrojem B12.

Bezpečnost

V roce 1988, Herbert varoval, že velké dávky B12 můžou být případně škodlivé.[4] Oproti tomu Hathcock a Troendle (1991) podotkli, že se zdá, že otázka, zda-li je příjem 500-1000 µg B12 za den bezpečný, je bezpředmětná. Institute of Medicine neurčil maximální denní dávku příjmu vitamínu B12.

Množství kobaltu a kyanidu z 1000 µg kyanokobalaminu denně je považováno za, z toxikologického hlediska, nevýznamné.[5] Lidé s chronickým selháváním ledvin, defekty kyanidového metabolismu a pravděpodobně i kuřáci by měli brát odlišnou formu B12.

Cucání nebo polknutí v celku?

Crane a kol.[6] (1994, USA) si všimli, že tablety jedné společnosti se pomalu rozpouštěly ve vodě a kyselině. Provedli poté studii, aby zjistili, jestli veganští pacienti, kteří nereagovali na orální B12 tablety (popsáno níže), které spolkli jako celé, by si mohli vylepšit svou absorpci B12 tím, že by je cucali. Sedm lidí cucalo tablety o 100 µg (jednou týdně po šest týdnů) a jejich průměrné hodnoty séra B12 vyskočily z 116 na 291. Hodnoty devíti, kteří necucali, se zvýšily z 123 na pouze 139. (Avšak 100µg dávka B12 jednou týdně není mnoho. Mnohem překvapivějším výsledkem tohoto experimentu bylo velké zvýšení séra B12 těch sedmi lidí, kteří tablety cucali, ne to malé zvýšení těch, kteří necucali.)

7 z těch 9 poté cucalo po deset dní 500 µg denně a jejich úroveň narostla do normálu (s konečným průměrem 524 ± 235). Tři z účastníků/účastnic nemohli zvýšit své hladiny orálně a potřebovalo injekce B12, aby získali hladinu séra nad 300.

Studie z roku 2003 porovnávala absorpci 500 µg B12 denně při vložení pod jazyk a při polknutí. Ve výsledku vložení pod jazyk nezvyšovalo hodnoty B12 ani jeho aktivitu (měřeno hodnotami homocysteinu a MMA) více než pouhé polknutí; obě cesty příjmu B12 byly zhodnoceny jako efektivní. [12]

Orální B12 pro lidi s malabsorpcí

Některé nedávné studie ukázaly, že braní velkých dávek B12 perorálně může normalizovat hladinu B12 i u lidí s perniciózní anémií. Pro více informací se podívejte do sekce „Orální B12 pro lidi s malabsorpcí“ v dodatku „Jak byla doporučení formulována“.

Světlo

Potravinové doplňky s B12 by neměly být ponechány na světle, protože dlouhotrvající světelné paprsky ničí kyanokobalamin.[7][8]

Původ B12 v potravinových doplňcích a fortifikovaných potravinách

Bakterie Streptomyces griseus, o které se kdysi myslelo, že je kvasnice, byla po mnoho let komerčním zdrojem vitamínu B12.[9] Bakterie Propionibacterium shermanii a Pseudomonas denitrificans v dnešní době S. griseus nahradily.[10] Alespoň jedna společnost, Rhône-Poulenc Biochimie z Francie, používá geneticky vytvořené mikroorganismy k produkci B12.[11]

Nekyanokobalaminové doplňky

Mimo kyanokobalamin je orálně dostupný methylkobalamin, adenosylkobalamin (ve vitamínovém průmyslu známý jako dibencozide a koenzym B12) a v menším rozsahu také hydroxokobalamin. Viz doplněk „Alternativy ke kyanokobalaminu: methylkobalamin a dibencozine“. Jak už bylo zmíněno dříve, tyto formy B12 můžou být preferovány veganskými kuřáky.

S-adenosylmethionin (také SAM nebo SAMe) je další doplněk, kterému se dostalo pozornosti. Nachází se v cestě mezi homocysteinem a methioninem a někteří lidé si myslí, že by mohl být relevantní vzhledem k hladině B12 u lidí, kteří dříve měli nedostatek B12. Více informací je v dodatku „SAMe“.

Odkazy

 1. Osobní komunikace ve dnech 6.-7. března 2002 s Dr. Fumiem Watanabem, Kochi Women’s University, Katedra zdravotních věd, 5-15 Eikokuji-cho Kochi 780-8515 Japonsko.
 2. Herbert V, Drivas G, Foscaldi R, Manusselis C, Colman N, Kanazawa S, Das K, Gelernt M, Herzlich B, Jennings J. Multivitamin/mineral food supplements containing vitamin B12 may also contain analogues of vitamin B12. N Engl J Med. 1982(July);307(4):255-6.
 3. Groff J, Gropper S. Advanced Nutrition and Human Metabolism, 3rd ed. Wadsworth: 2000.
 4. Herbert V. Vitamin B-12: plant sources, requirements, and assay. Am J Clin Nutr. 1988;48:852-8.
 5. Hathcock JN, Troendle GJ. Oral cobalamin for treatment of pernicious anemia? JAMA. 1991 Jan 2;265(1):96-7.
 6. Crane MG, Sample C, Pathcett S, Register UD. „Vitamin B12 studies in total vegetarians (vegans). Journal of Nutritional Medicine. 1994;4:419-430.
 7. Schneider Z, Stroinski A. Comprehensive B12. New York: Walter de Gruyter, 1987.
 8. Linnell JC, Matthews DM. Cobalamin metabolism and its clinical aspects. Clin Sci (Lond). 1984 Feb;66(2):113-21.
 9. Vitamin B12. Code of Federal Regulations. U.S. Government Printing Office. Title 21, Volume 3. Revised. April 1, 2001. CITE: 21CFR184.1945 p. 550.
 10. De Baets S, Vandedrinck S, Vandamme EJ. Vitamins and Related Biofactors, Microbial Production. In: Lederberg J, ed. Encyclopedia of Microbiology, Vol 4, 2nd Ed. New York: Academic Press; 2000:837-853.
 11. Korespondence mezi Rhône-Poulenc Biochimie a Red Star Yeast z 1. května 1997.
 12. Sharabi A, Cohen E, Sulkes J, Garty M. Replacement therapy for vitamin B12 deficiency: comparison between the sublingual and oral route. Br J Clin Pharmacol. 2003 Dec;56(6):635-8. | link

Written by Michal

Únor 14, 2011 na 23:52

4 komentáře

Subscribe to comments with RSS.

 1. Dobrý den,
  ráno půl hodiny před snídaní beru B6 20mg, C 1000, B12 100mcg. V článku se uvádí, že vit. C může snížit, či zničit absorbci B12. Pochopil jsem to dobře? Bude stačit, když vit. C příjmu ráno a B12 večer? Moc děkuji za odpověď.

  Tom

  Říjen 10, 2013 at 14:06

  • Zdravím, rozdělit je se mi zdá dobrá nápad. Pokud byste chtěl zvýšit absorpci železa, dejte si ten vitamín C s hlavním jídlem.

   mno-hime

   Říjen 10, 2013 at 14:59

 2. Dobrý deň, kdesi som čítal, že vitamín B12 (okrem ďalších) obsahuje nápoj z kombuchy. Rád by som sa teda spýtal, či je to pravda a ak áno, stačí to ako zdroj tohto vitamínu pre vegána? Vďaka.

  Oskar

  Červenec 29, 2014 at 20:47

  • Zdravím, podle databáze PubMed se mi nepodařilo najít žádnou studii, která by se snažila ověřit přítomnost aktivního B12 v kombuše. Nejbezpečnější proto bude se přidržet názoru, že žádná čistě rostlinná potravina (či nápoj) aktivní (!) B12 bohužel neobsahuje. O B12 v kombuše se píše především na fórech a fanouškovských stránkách, informace z nich bývají často z kategorie přání (wishful thinking).

   mno-hime

   Červenec 30, 2014 at 09:46


Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: