Vitamín B12: Berete ho?

Vegani, veganky a vitamín B12

Veganští kojenci a batolata

leave a comment »

Shrnutí: Kojenci kojení matkami vegankami, které doplňují B12 nebo kojenci, kteří získávají B12 skrz fortifikované potraviny nebo doplňky, se vyvíjejí normálně. Kojenci kojení matkami vegankami, které nedoplňují B12 a nezískávají B12 skrz fortifikované potraviny, si často vytvoří závažný nedostatek B12 a onemocnění nervové povahy.

Těhotenství

Během těhotenství je plodu B12 aktivně předáváno z placenty, což může snížit matčiny zásoby B12 pokud ona sama nemá B12 ve své stravě.[1]

Rané dětství – kritické údobí

Odstavení může být kritickým údobím k zajištění dostatku B12 u veganského kojence, protože nízká hladina B12 v jedné studii při odstavení korelovala u veganských makrobiotických kojenců s opožděným růstem.[2]

Normální zásoby B12 u normální osoby jsou v hodnotě 2000-3000 µg, oproti tomu novorozenci (matek s normálními zásobami B12) mají zásoby B12 pouze v hodnotě 25 µg. Zásoby B12 u dětí při porodu jsou obyčejně dostatečné k překonání prvních několika týdnů života[1], po kterých musejí B12 získat z mateřského mléka nebo-li z jiných zdrojů. Studie ukázaly, že kolostrum (mlezivo) nebo mléko během prvního týdne života obsahuje velké množství B12 (až 2421 pg/ml) oproti pozdějšímu mléku.[3] Množství B12 v mateřském mléce více souvisí se současným příjmem B12 než s matčinými zásobami.[4] Hladina séra B12 zdravých nevegetariánských kojenců do šestého měsíce postupně klesá[5] a poté začne opět stoupat.

Pokud matky trpí nedostatkem B12 během těhotenství, děti můžou mít nízkou hladinu B12 a některé si dokonce vyvinuly klinické známky nedostatku už ve věku 2 týdnů.[6] Při narození tato novorozeňata mají typicky vyšší hladinu B12 než jejich matky a obvykle nevykazují žádné symptomy nedostatku.[5]

Minet a kol. (2000, Švýcarsko)[7] zjistili mezi na první pohled zdravými kojenci, že nízké sérum B12 (a sérum kyseliny listové) korelovalo se zvýšenou hladinou homocysteinu; mnoho kojenců na dolní normální hladině séra B12 mělo zvýšenou hladinu homocysteinu. Kojená nemluvňata měla významně nižší hladinu B12 a značně zvýšenou hladinu homocysteinu než kojenci přijímající kojeneckou výživu fortifikovanou vitamínem B12. Neznamená to ale, že by se měla preferovat kojenecká výživa před mateřským mlékem, protože je známo, že kojení má mnoho výhod. Spíše to indikuje skutečnost, že i mezi nevegetariánskou populací můžou mít kojenci problém s B12 a proto by kojící matky měly zvážit přijímání doplňku B12 pro sebe i jejich nemluvně.

V řídkých případech někteří kojenci nemůžou přeměňovat kyanokobalamin na aktivní vitamín B12 a proto nemůžou spoléhat na kyanokobalaminové doplňky.[7] Tito kojenci potřebují odbornou lékařskou péči.

Kojenci veganských matek, které nedoplňují B12

Od roku 1980, pominuli-li Černé Hebrejce (Black Hebrews), které popisuji níže, je zde alespoň 30 případů velice závažného nedostatku B12 u kojenců veganských matek; kojenci byli většinou či výhradně krmeni mateřským mlékem. Nebezpečný stav nastal pouze tehdy, když matka svou vlastní nebo dětskou stravu nedoplňovala o vitamín B12. V mnoha případech matka patřila k subkultuře, která nevěří na potravinové doplňky. O nedostatku B12 v matčině stravě během těhotenství bylo zjištěno, že způsobuje závažný nedostatek myelinu v nervové tkáni.[8]

Článek „Veganští kojenci a batolata s nedostatkem B12 vyjmenovává případy od roku 1981, ve kterých kojenci veganských matek trpěli nedostatkem B12. Ve všech případech byli kojenci až do 1.-12. měsíce života zdraví, po této době se jim přestává dařit a začínají vykazovat vývojové regrese. Jsou letargičtí, ztrácí schopnost přiměřeně používat své svaly a někdy nedokáží správně vnímat. Obyčejně mají makrocytickou anémii, která je častá v dětství a zpravidla kvůli nedostatku výživy, spíše než kvůli vrozenému onemocnění.[9]

Černí Hebrejci (Black Hebrews)

Zmora a kol. (1979, Izrael)[10] zaznamenali závažné výživové nedostatky u 4 kojenců z veganské náboženské komunity Černých Hebrejců. Černí Hebrejci původně vznikli ve Spojených státech. Kojenci dostávali mateřské mléko do tří měsíců věku; od té doby bylo mateřské mléko doplňováno, nebo přímo nahrazeno, extrémně nízkokalorickými přípravky. Všichni z kojenců trpěli hlubokou bílkovině-kalorickou podvýživou, vážnou křivicí (rachitidou), osteoporózou, nedostatkem vitamínu B12 a dalších látek. Jeden kojenec zemřel, zbylí tři se po léčení uzdravili.

Po propuštění kojenců z nemocnice, komunita kladně reagovala na změny ve stravě kojenců tak, aby neporušovala jejich vegetariánskou filosofii. Nicméně odmítli dávat svým kojenců B12 na pravidelné bázi.

Shinwell a Gorodischer (1982, Izrael)[11] také zaznamenali případy v náboženské komunitě Černých Hebrejců. Kojenci byli kojeni po první tři měsíce a poté mezi třetím měsícem života až do dosažení jednoho roku byli krmeni především zředěným domácím sójovým mlékem. 25 kojenců projevovalo známky bílkovině-kalorické podvýživy, anémie z nedostatku železa a B12, křivice, nedostatku zinku a mnohonásobně se u nich vracející infekcí. Tři z kojenců zemřeli při převozu do nemocnice. Přes lékařskou péči pět dalších zemřelo během několika hodin po převozu. Hladina séra B12 byla nízká v 9 z 15 případů (nezjistitelná u třech).

Shinwell a Gorodischer říkají: „Navzdory taktnímu ale důkladnému kontaktu s vedoucími komunity v oblasti zdraví, žádná změna ve stravovacích návycích kojenců nebyla dosažena.“

Toto stanovisko vydali vůdci Černých Hebrejců jako odůvodnění odmítnutí doplňování vitamínu B12:

Když se organismus krávy živí pouze rostlinnou stravou, proč by lidský organismus potřeboval umělé vitamíny, zvířecí produkty a léky?

Náprava nedostatku B12 u kojenců

Ačkoli bylo ukázáno, že doplňování B12 vede k rychlému zlepšení „laboratorních hodnot“ u zmíněných kojenců, byly vzneseny obavy ohledně jejich vývoje v dlouhodobém horizontu.

von Schenck (1997)[12] prozkoumal 25 případů nedostatku B12 u kojenců, které se objevily ve vědecké literatuře. Mezi těmito 25 případy byly veganské matky spojeny se třinácti (devět z nich se objevilo po roce 1980 a jsou obsaženy v článku „Veganští kojenci a batolata s nedostatkem B12). Ze sedmi veganských kojenců, kteří byly sledováni, u pěti bylo na závěrečném vyšetření zjištěno, že prodělali nezvyklý neurologický vývoj (26 měsíců, 26 měsíců, 2 roky, 5 roků a 12 let po diagnóze). U dvou bylo zjištěno, že jejich vývoj proběhl normálně (13 měsíců a 2 roky).

von Schenck konstatuje: „Úsilí by proto mělo být směřováno k prevenci nedostatku [B12] v těhotenství, u kojících matek veganek a stejně tak i u jejich kojenců. Pokud nejsou dietetické změny u rodičů průchozí, doplňování vitamínu B12 je nezbytné.“

Grattan-Smith a kol. (1997, Austrálie)[13] zaznamenali tři případy kojenců veganských matek, kteří si vyvinuli fascikulaci[14] nebo symptomy podobné záchvatům po léčení vitamínem B12 o dávkách o 500 µg nebo více. Jiní kojenci si vyvinuli tremor[15] při dávkách 300 µg. Grattan-Smith a kol. konstatují, že v případě dietárního nedostatku B12 u kojenců se zdá zbytečné dávat tak vysoké dávky B12.

Co je zajímavé, Goraya (1998, Indie)[16] zjistil, že v Indii trpí mnoho kojenců „syndromem kojeneckého třesu“. Objevuje se u kojenců pocházejících ze špatných socioekonomických poměrů, kteří byli krmeni výhradně mateřským mlékem. Zdokumentoval na těchto případech nedostatek B12, megaloblastickou anemii; pozitivní reakce na léčbu vitamínem B12 byla pozorována u některých, ale ne u všech pacientů.

Veganští kojenci doplňující B12

V příkrém kontrastu Sanders (1988, Velká Británie)[17] prostudoval růst a vývoj 37 veganských dětí. Všechny byly kojeny ve svých prvních šesti měsících a ve většině případů až do druhého roka života. Většina těchto dětí rostla a vyvíjela se normálně. Měli tendenci být menšího vzrůstu a být lehčí než většina populace. Příjem energie, vápníku a vitamínu D byl obvykle pod doporučeným množstvím. Jejich stravování bylo z obecného pohledu přiměřené, pouze několik málo dětí mělo nízký příjem riboflavinu a B12. Většina rodičů věděla, že B12 musí do stravy dodávat.

Sanders uzavírá, že je-li dobře plánována, veganská dieta může podporovat normální růst a vývoj. V jiném textu[18], Sanders vypichuje, že množství potenciálních rizik veganského stravování se lze vyvarovat konzumováním sójového mléka fortifikovaného vápníkem a B12 v době po odstavení od kojení.

Fulton a kol. (1980, USA)[19] studovali 48 předškolních dětí mezi 2-5 lety věku, které byly vegany a vegankami už od narození. Žili na The Farm (Farma), což je veganská komuna v Tennessee, kde bylo sójové mléko fortifikováno vitamínem B12 v míře 6,25 µg na 8 uncí [20] mléka. B12 doplňovali také díky nutričním kvasnicím, které obsahovaly 2,0 µg B12 na polévkovou lžíci; nutriční kvasnice často používali jako ochucovadlo. Hladina B12 nebyla odhadnuta, ale nebyly zde případy zjevného nedostatku B12.

Odkazy

 1. 1,0 1,1 Kuhne T, Bubl R, Baumgartner R. Maternal vegan diet causing a serious infantile neurological disorder due to vitamin B12 deficiency. Eur J Pediatr. 1991 Jan;150(3):205-8.
 2. Schneede J, Dagnelie PC, van Staveren WA, Vollset SE, Refsum H, Ueland PM. Methylmalonic acid and homocysteine in plasma as indicators of functional cobalamin deficiency in infants on macrobiotic diets. Pediatr Res. 1994 Aug;36(2):194-201.
 3. Specker BL, Black A, Allen L, Morrow F. Vitamin B-12: low milk concentrations are related to low serum concentrations in vegetarian women and to methylmalonic aciduria in their infants. Am J Clin Nutr. 1990 Dec;52(6):1073-6.
 4. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC: National Academy Press; 2000.
 5. 5,0 5,1 Messina M, Messina V. The Dietitian’s Guide to Vegetarian Diets. Gaithersburg, MD: Aspen Publishers, Inc., 1996.
 6. Drogari E, Liakopoulou-Tsitsipi T, Xypolyta-Zachariadi A, Papadellis F, Kattamis C. Transient methylmalonic aciduria in four breast fed neonates of strict vegetarian mothers in Greece. Journal of Inherited Metabolic Disease. 1996 19S:A84. (Abstract)
 7. 7,0 7,1 Minet JC, Bisse E, Aebischer CP, Beil A, Wieland H, Lutschg J. Assessment of vitamin B-12, folate, and vitamin B-6 status and relation to sulfur amino acid metabolism in neonates. Am J Clin Nutr. 2000 Sep;72(3):751-7.
 8. Lovblad K, Ramelli G, Remonda L, Nirkko AC, Ozdoba C, Schroth G. Retardation of myelination due to dietary vitamin B12 deficiency: cranial MRI findings. Pediatr Radiol. 1997 Feb;27(2):155-8.
 9. Davis JR, Goldenring J, Lubin B. Nutritional vitamin B12 deficiency in infants. Am J Dis Child. 1981(Jun);135:566-7.
 10. Zmora E, Gorodischer R, Bar-Ziv J. Multiple nutritional deficiencies in infants from a strict vegetarian community. Am J Dis Child. 1979 Feb;133(2):141-4.
 11. Shinwell ED, Gorodischer R. Totally vegetarian diets and infant nutrition. Pediatrics. 1982 Oct;70(4):582-6.
 12. von Schenck U, Bender-Gotze C, Koletzko B. Persistence of neurological damage induced by dietary vitamin B-12 deficiency in infancy. Arch Dis Child. 1997 Aug;77(2):137-9.
 13. Grattan-Smith PJ, Wilcken B, Procopis PG, Wise GA. The neurological syndrome of infantile cobalamin deficiency: developmental regression and involuntary movements. Mov Disord. 1997 Jan;12(1):39-46.
 14. fascikulace – Nepravidelné stahy svalových svazků. Jedná se o projev postupného zániku svalových jednotek. Viz také syndrom benigních fascikulací – pozn. překl.
 15. tremor (třes) – Je neúmyslný, rytmický svalový pohyb, který se vyskytuje na jedné nebo více částech těla. Viz tremor – pozn. překl.
 16. Goraya J. letter about Persistence of neurological damage induced by dietary vitamin B-12 deficiency. Arch Dis Child. 1998;78(4):398-9.
 17. Sanders TA. Growth and development of British vegan children. Am J Clin Nutr. 1988 Sep;48(3 Suppl):822-5.
 18. Sanders TA. Vegetarian diets and children. Pediatr Clin North Am. 1995 Aug;42(4):955-65.
 19. Fulton JR, Hutton CW, Stitt KR. Preschool vegetarian children. Dietary and anthropometric data. J Am Diet Assoc. 1980 Apr;76(4):360-5.
 20. 1 unce = 28,349523125 g; tj. fortifikovali v míře asi 2,8 µg B12 na 100 g

Written by newman

Únor 15, 2011 na 00:56

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: